«Jeg misliker å være homofil. Stempelet tar knekken på meg», skriver André Bjugstad (20) i et Si ;D-innlegg i Aftenposten 24. oktober. Og Jakob Semb Aasmundsen følger opp med innlegget «Jeg vet at vi feminine homser utgjør et problem».

Aasmundsen og Bjugstad spissformulerer en etterlysning: Flere typer skeive menn, en type mann av karakter ”normal-homo-macho”, må synliggjøres i populærkulturen, i samfunnsdebatten og ellers.

Ja, vi vil alle ha godt av at mangfoldet blant oss blir synliggjort, men la det for guds skyld ikke skje på bekostning av skruller og folk med feminint uttrykk.

For det er skrullene som har banet vei – folk som ikke har gått med på forventningene for kjønn og seksualitet, folk som har brutt enhver norm. Det er skrullene, oss autrerte, dragartistene og andre som har revet og slitt i det heterofile mannsbildet.

Det er den myke homoen som skal ha æren for at den myke heteromannen i dag kan være både sykepleier eller jobbe i barnehage. Og det er fargerike og modige folk som har skreket opp mot urett sin ære at vi nå alle sammen kan danse på bordet og nyte rettigheter vi tidligere ikke hadde.

Dessuten ser vi menn av typen «normal-homo-macho” eksistere i populærkulturen og eller i samfunnet i dag, det er bare det at ‘han’ ofte går i ett med tapetet og leses som en normal heterofil fyr.

Jeg er enige med dere på mange områder, men mener åpenbart at det er for trangt i båsen «mann». Det er normene i samfunnet som er problemet, ikke at du er homofil eller feminin.

Det skal være helt greit å være mann og ikke oppfylle alle normer for mann. Det vi må gjøre er å synliggjøre hele mangfoldet, og den som bryter normene mest vil uansett bli den mest synlige.

Jeg håper vi kan jobbe med å bygge en stolthet, en stolthet som gjør at det å være annerledes ikke skal være vanskelig. Og jeg håper vi kan bygge en stolthet som ikke går på bekostning av andres stolthet.

For å sitere Blikk: ‘Ingen er som alle andre’.  Alle kjønnsuttrykk må likestilles og anses som like naturlig og normalt.

Av: Hans Heen Sikkeland
Leder FRI Oslo og Akershus

Linker:
«Jeg misliker å være homofil. Stempelet tar knekken på meg», av André Bjugstad.
«Jeg vet at vi feminine homser utgjør et problem» av Jakob Semb Aasmundsen