I forbindelse med FRI Oslo og Vikens årsmøte avleveres beretning for arbeidet det siste året. I årsrapporten redegjør vi for vår virksomhet, pridefestivalene og aktivitetsgruppene i organisasjonen vår, hvordan vi har brukt våre penger og vi ser på mediebildet – for å nevne noe. 

Årsmøtet består av de medlemmer som er påmeldt og møter opp, og det er årsmøtet som bestemmer politikken og velger styret i fylkeslaget FRI Oslo og Viken.

Tydelig økning i negativ omtale

Til årsmøtet 2019 påpekte vi overfor medlemmene utviklingen i medieomtale rundt FRI, kjønnsideologi og beskrivelser av vår virksomhet som “radikal”. I 2019 så vi en tydelig økning i negativ omtale. I 2020 økte tallene igjen.

I søk på vår profil i Retriever, som gir treff på artikler der organisasjonen vår er omtalt, ser vi en markant økning i tilfeller hvor FRI omtales i samme vending som radikal og kjønnsideologi. Dette søket viser at tallet har gått fra syv artikler i 2018 til 60 artikler i 2020. Det er en økning på 757 prosent.

Derfor spør vi nå: 757 prosent mer radikale? Er vi virkelig det? Har vi endret politikken og innretningen på vår virksomhet som skulle tilsi en slik endring i omtale?

Svaret er åpenbart nei, om vi skal svare på spørsmålene selv.

FRI – brennhett tema

FRI gikk i 2016 fra å hete LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Og det var ti år før det igjen at LLH vedtok å inkludere transpersoner i rettighetsarbeidet i organisasjonen vår. Vårt arbeid for transpersoners rettigheter er med andre ord ikke noe nytt. Likevel øker den negative omtalen av FRI og transpersoners rettigheter markant nå.

Det er spesielt i avis- og debattspaltene i Dagen, Aftenposten, Vårt Land og Klassekampen at lhbt og ideologi omtales i relasjon til hverandre.

Videre er FRI et brennhett tema i de kristne avisene Dagen, Norge IDAG og i Vårt Land (samt Vårt Land – verdidebatt.no).

Det er vanskelig, og kanskje ikke hensiktsmessig i alle tilfeller, å imøtegå alle angrep på FRI, på våre medlemmer og våre liv. Men, vi prøver å motvirke det som kan se ut som en tsunami av negative omtaler – omtaler som bevisst stempler og svartmaler oss som radikale og som ideologi.

Dette skjer i resten av verden også. Se for eksempel til Polen. Skeives liv og rettigheter angripes og fremstilles som ideologi. Her har mange regioner i forlengelsen av dette vedtatt at de skal være lhbt-frie soner.

Her er noen av tallene på søk i vår profile i Retriever

I norske aviser:

  • Lhbt og ideologi: Fra 13 artikler i 2018 til 180 artikler i 2020. Er lik prosentvis økning på 1284 prosent.
  • Kjønnsideologi og radikal: Fra 8 artikler i 2018 til 85 artikler i 2020. Er lik prosentvis økning 962 prosent.
  • Kjønnsideologi og radikal og FRI: Fra 7 artikler i 2018 til 60 artikler i 2020. Er lik prosentvis økning 757 prosent.

Kjønnsideologi og radikal og FRI: Fra 7 artikler i 2018 til 60 artikler i 2020. Er lik prosentvis økning 757 prosent.

Som vi har påpekt og ytret, for eksempel i Vårt Land, sammen med Salam og Skeivt kristen nettverk – vi er ikke ideologi. Verken her i Norge eller i Polen. Eller i resten av verden. Vi er mennesker av kjøtt og blod, som kjemper for retten til å eksistere.

Journalister og debattredaksjoner utfordres med dette til å se på sin egen rolle i denne utviklingen. Gjerne med kritisk blikk – og gjerne gravende.

Og til alle medlemmer. Dette er altså én av mange gode grunner til å engasjere seg.

Derfor: Vel møtt til årsmøtet 2021 lørdag 27. februar.

Signert:
Petter Ruud-Johansen, Informasjonssjef – FRI Oslo og Viken

 

Årsmøte FRI Oslo og Viken 2021
► Valg av styre og arbeidsprogram for 2021, årsberetning 2020, kulturelle innslag med mer.  Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer av FRI Oslo og Viken som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes (gjeldende vedtekter).
Påmeldingsfrist fredag 26. februar 2021: