Drammen Pride

2022: 12.-14. august.
2021: 13.-15. august.
2020: 27.-29. november.
2019: 16.-18. august.

Er du for åpenhet, mangfold og et raust samfunn? Er du mot homofobi, diskriminering, rasisme og annet gufs?

Da vil vi ha deg med i parade, på fest, til å lære av foredragene og debattene – kort sagt – til å delta på alle de ulike arrangement som blir satt på programmet i elvebyen.

Gå til www.drammenpride.no for mer informasjon!

Støtt det frivillige arbeidet og planleggingen av Drammen Pride  – bli medlem i FRI! 

Drammen Pride er en festival av og for skeive. Men, festivalen er også til for venner av skeive, familie og alle som er stolte støttespillere.

Drammen Pride – slik startet eventyret

Våren 2018 var Drammen kommunes kulturplan ute på høring. I høringsrunden sendte MDG i Drammen inn forslag om at byen skulle søke om å få arrangere pride. Forslaget ble tatt inn i kulturplanen for 2018 – 2021 – og vedtatt av komitéen for kultur, idrett og fritid 5. juni 2018.

I tillegg fremmet Høyre forslag om flagging med regnbueflagget på bybrua i forbindelse med en eventuell pride, noe som også gikk gjennom og ble vedtatt.

August 2018: Virksomhet kultur i Drammen Kommune, kontakter FRIs sekretariat for å diskutere hvordan vedtakene over kunne bli satt ut i live. FRIs sekretariat sendte henvendelsen videre til fylkeslaget FRI Oslo og Akershus (FRI OA).

Høsten 2018 forbereder styret i FRI OA seg på statens reform av fylkene, og kom fram til at det var naturlig for FRI Oslo og Akershus (som mest sannsynlig blir FRI Oslo og Viken i 2020) å ta tak i Drammen Pride, på tross av at det ikke eksisterte aktivitet i Buskerud eller Drammen by. FRI hadde altså ingen kapasitet i Drammen på tidspunktet, og det er lenge siden det var aktivitet av betydning i byen.

21. januar 2019 har så Egil J. Bye, sentralstyremedlem i FRI og Drammenser, det første møtet med FRI OA, og det diskuteres muligheter. I møtet er FRI OA tydelige på at en pride i Drammen skal drives på frivillig basis og av folks indre motivasjon. Planen for å rekruttere en komité av engasjerte, frivillige folk skyter fart.

Paralelt med dette blir arbeidsprogrammet til FRI Oslo og Akershus oppdatert på årsmøte i fylkeslaget 27. februar 2019, hvor aktivitet i Viken blir en av flere prioriterte punkter for styret og ansatte på kontoret.

Det sendes deretter e-post til FRIs medlemmer i Buskerud med innkalling til det første oppstarts-arrangementet 13. mars på. 

På oppstartsmøtet 13. mars 2019 møter tyve folk fra Drammen og omegn opp. De er nysgjerrige på hva pride er og om de kan være med å arrangere. FRI OA legger noen føringer for arbeidet i en komité. Dette for å sikre at pengene blir håndtert forsvarlig og etterrettelig – iom at det blir FRI OA som mottar pengene – 100.000 kroner, som en komité igjen skal forvalte. Her går FRI OA også grundig til verks for å sikre at folk skal forstår viktigheten av at pride er partipolitisk uavhengig, og at festivalen skal bli drevet av folks indre motivasjon. Videre legger FRI OA til grunn at pride er mer enn en paradefest.

Stiftelsesmøte – komiteens medlemmer:
Det innkalles så til stiftelsesmøte – som avholdes 3. april på Comfort Hotell Union Brygge. Her blir Drammen Pride-komiteen satt ned: Kathrine Veland, Arild Balog, Zaira Lo Monaco, Egil J. Bye, Marianne Holmquist, Øyvind Lundberg Nilsen og Amandus Furuvold er komiteen som tar arbeidet videre. FRI OA-leder Brita Brekke og ansvarlig for kommunikasjon i FRI OA, Petter Ruud-Johansen, følger deretter opp arbeidet i komiteen tett.

FRI OA møtte virksomhet kultur 26. mars, om hvordan frivilligheten skulle drive det videre arbeidet – med støtte fra FRI OA (og hvordan FRI OA ville føre regnskap og rapportere osv). 4. mai – tildelingsbrevet fra virksomhet kultur sendes FRI OA. Med penger til å kunne gjennomføre noe, vokser så planene.

Og resultatet – det finner du i arkivet på drammenpride.no