Kontakt  Homofonien – bli med!

Er du interessert i å synge i dette herlige koret vårt?

Vi tar opp nye medlemmer i begynnelsen av hvert semesteret, og for å få være med på prøvesang melder du din interesse til homofonien@gmail.com. 

Det kan du gjøre når som helst i året. Når det nærmer seg prøvesang, kontakter vi deg så du kan få vite hvor og når du skal komme.

Dersom vi hører at din stemme vil passe inn hos oss, og det er plass på den stemmegruppen der du hører til på, vil du bli tilbudt plass hos oss. Velkommen til prøvesang!

Homofonien - Den Norske Homofonien av 1990 | FRI Oslo og Akershus