Frydpris 2017 tildelt SKAM under Oslo Pride - her er juryen og fornøyde prisvinnere. Foto: Petter Ruud-Johansen / FRI OA.

Bildet: Arne Kielland (bildet i bakgrunnen) mottok Æresprisen 2022 posthumt.  Foto: Petter Ruud-Johansen.

Ærespris og Frydpris – historisk oversikt

Hvert år under Oslo Pride deler FRI Oslo og Viken, sammen med en jury bestående av representanter fra Oslo Pride, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden, samt fjorårets æresprisvinner, ut Æresprisen og Frydprisen.

Sist oppdatert: 4. mai 2023.

Æresprisen deles ut til noen som på en utmerket måte har gjort en særskilt innsats for skeive personers stilling i det norske samfunn.

Frydprisen deles ut til en eller flere personer eller en organisasjon som har gjort seg fordelaktig bemerket i samfunnet og i mediene til det gode for alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet det siste året. 

Historisk oversikt – tidligere vinnere:

2022:
Arne Kielland mottok Æresprisen 2022 posthumt. Kielland var en av de store pioneerene og en alliert av vår skeive bevegelse, som dessverre ikke fikk den oppmerksomheten i datiden som han helt klart burde ha fått.

På Stortinget 2. juni i 1971 ble det fremmet en interpellasjon av en enslig representant, rettet til regjeringen ved justisministeren, om å oppheve paragraf 213 i straffeloven – en lov som som kriminaliserte skeives seksualliv.

Saksordfører for Stortingsbehandlingen var også han som fremmet interpellasjonen; Arne Kielland. 

Selv om debatten tidvis var hard, og mange var negative til fjerning av paragrafen, fikk DNF-48 (forløperen til FRI) en usedvanlige viktige venn på Stortinget i Killand, og til slutt fikk en gjennomslag for at sex mellom samtykkende voksne menn var en privatsak, og at §213 var diskriminerende.

Regjeringen kom  tilbake til Stortinget med et lovforslag, som ble endelig vedtatt den 14. april 1972.

I 2022, 50 år etter avkriminaliseringen, ble Arne Kielland hedret for innsatsen med Æresprisen. Arne Kielland gikk dessverre brått bort i 2003.

Fotballpresident Lise Klaveness mottok Frydprisen 2022 for sitt engasjement for mangfold, likestilling og skape trygge rom for skeive idrettsutøvere. 

I juryens begrunnelse het det:

«Årets Frydprisvinner har gjort et sterkt globalt inntrykk med sin kraftige og inspirerende tale – en tale som snakket maktens menn midt imot tidligere i år. En tale som vekket oppmerksomhet i internasjonal presse. Årets Frydprisvinner har utmerket seg med sin kraftige kritikk mot FIFA og mangel på oppgjør mot diskriminering og korrupsjon i toppidretten.

Les mer om prisutdelingene 2022 på blikk.no.

 

2021:
Oslo Fagottkor mottok Æresprisen 2021 for lang og tro tjeneste, og i juryens begrunnelse heter det blant annet: «Æresprisen 2021 går til…. Oslo fagottkor som gjennom 17 lange år har gledet, trøstet og underholdt den skeive befolkningen og gitt streitingene et innblikk i homokulturen på sine særegne premisser.»

Fydprisen 2021 ble tildelt Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) – og i juryens begrunnelse heter det blant annet “Vi heier på Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og er takknemlige for den jobben organisasjonen har gjort det siste året. PKI har på kort tid vokst til å bli en av de største pasientorganisasjone i Norge for personer med kjønnsinkongruens og for andre kjønnskreative mennesker.»

Les mer om 2021-prisene her!

2020:
Æresprisen 2020 ble tildelt slampoet, forfatter, samfunnsdebattant og aktiv forkjemper for skeives rettigheter og antirasisme, Guro Sibeko. Sibeko mottok prisen for sin årelang kamp for skeives rettigheter og rettighetene til melaninrike, barn av likekjønnede foreldre og lesbiske kvinner. Sibeko var også nestleder i Landsforeningen for Lesbiske og Homofile fra 2006 til 2008, før organisasjonen skiftet navn til FRI.

Frydprisen 2020 ble tildelt Snapchat og Instagram-kollektivet Hverdagsskeiv, for kollektivets arbeid gjennom sosiale medier. «Gjennom sosiale medier viser vinneren av Frydprisen 2020 ulike skeive liv, ulike skeive stemmer, og de på en arena hvor veldig mange ulike mennesker skal kjenne seg igjen og finne rollemodeller å identifisere seg med», skrev juryen i sin begrunnelse.

Les mer om prisene fra 2020 på Blikk.no.

2019:
Æresprisen i 2019 til ble tildelt Reidar Engesbak, som i over 30 år har stått på barrikadene og kjempet for skeives rettigheter. Engesbaks engasjement startet i Rosa rebeller – ungdomsgruppen til AHF (Arbeidsgruppe for Homofil Frigjøring). Siden har Engesbak utrettelig jobba for saka på forskjellige måter, som aktivist, som Blitzer og spesielt gjennom sitt virke som journalist i Blikk.

Frydprisen i 2019 ble tildelt Helsestasjonen for kjønn og seksualitet, som er og har vært svært viktig mange av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Juryen kalte frydprisvinnerene ved HKS for livreddere i sin begrunnelse, og skrev blant annet «Det siste året har deres innsats og kamp for våre unge, spesielt de av oss som bryter med samfunnets forventninger til kjønn vært helt uvurderlig.»

Les juryens begrunnelser for 2019-prisene her.

2018:
Æresprisen 2018 gikk til HivNorge, en organisasjon som jobber på en fordomsfri måte, som møter mennesker i den livssituasjonen de er. En organisasjon som har arbeidet i 30 år for mer kunnskap, forståelse og politisk endring til det bedre for de av oss som lever med hiv og deres pårørende.

Frydprisen 2018 gikk til biskopen i Oslo, Kari Veiteberg.

Les mer om prisene i 2018 her.

2017:
Æresprisen 2017 ble tildelt Esben Esther Pirelli Benestad, som i en årrekke ufravikelig har arbeidet og stått opp for sine medmennesker i kampen mot samfunnets enfoldige kjønnsnormer.

Frydprisen i 2017 gikk til NRK-serien Skam, ved serieskaper Julie Andem, og skuespillerne bak de skeive karakterene i den.

2016:
Æresprisen ble tildelt Kim Fangen, primus motor for Pasientrådet og NyePluss, en organisasjon av, med og for personer som lever med hiv.

Frydprisen 2016 gikk til SEIF – Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger, for sitt arbeid – gratis juridisk bistand – med skeive personer på flukt.

2015:
Luca Dalen Espseth mottok Æresprisen for sitt mangeårige engasjement for transpersoners rettigheter.

Skeivt Arkiv ble tildelt Frydprisen 2015 for sin innsats for å bevare den skeive historien.

2014:
Æresprisen gikk til Blikk, et unikt magasin som dekker alle aspekter ved det skeive i samfunnet.

Frydpris gikk til Amnesty International Norge, spesielt for deres arbeid for transpersoner rettigheter nasjonalt og internasjonalt.

2013:
Æresprisen gikk til generalsekretær i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard, for sitt arbeid med og for lhbt-personer med innvandrerbakgrunn.

Frydprisen gikk til Svolvær menighet for menighetens innsats for en mer åpen og rausere kirke.

2012:
Æresprisen ble tildelt Hanne Børke-Fykse for brennende engasjement og arbeidet med å bygge opp Rosa kompetanse i LLH.

Frydprisen gikk til Kristin Halvorsen, for sitt sitt mangeårige likestillingsarbeid.

2011:
Æresprisen gikk til Kulturleder ved Aksept Svein Fuglestad, for hans store engasjement for hiv-saken generelt, og for hans fantastiske arbeid med Hagekonserten spesielt.

Frydprisen gikk til Akershus Fotballkrets, for deres arbeid mot homohets og fordommer i fotballen.

2010:
Æresprisen gikk til Kari Folvik.
Frydprisen gikk til Marion Arntzen, Harald Sundby og “Jentene på Toten”.

2009:
Æresprisen gikk til André Oktay Dahl og Anette Trettebergstuen.
Frydprisen gikk til LO.

2008:
Æresprisen gikk til Kjell Erik Øie.
Frydprisen gikk til Magnhild Meltveit Kleppa.

2007:
Æresprisen gikk til Erling Lae.
Frydprisen gikk til Naturhistorisk Museum.

2006:
Æresprisen gikk til Gaysir.
Frydprisen gikk til biskop Rose Marie Køhn.

2005:
Æresprisen gikk til Rolf Angeltvedt i Helseutvalget – sammen for bedre homohelse.
Frydprisen gikk til Oslo Bispedømmeråd.

2004:
Æresprisen gikk til Åpen Kirkegruppe.
Frydprisen gikk til Wenche Foss.

2003:
Æresprisen gikk til Svein Skeid.
Frydprisen gikk til J-DIVA Gry Jannicke Jarlum.

2002:
Æresprisen gikk til Virusgruppa.
Frydprisen gikk til Shabana Rehman.

2001:
Æresprisen gikk til Sissel Hansen og Marianne Larsen, Potpurriet.
Frydprisen gikk til Karita Bekkemellem.

2000:
Æresprisen gikk til Brita Møystad Engseth.
Frydprisen gikk til Kronprins Haakon.

Æresprisen før 2000:

1999: Arne Walderhaug
1998: Turid Eikvam
1997: Skeive filmer
1996: Per Kristina Roghell
1995: Kjell Erik Øye
1994: Terje Stømdahl
1993: Kim Friele
1992: Karin Enderud

Frydprise har blitt utdelt siden tidlig/midten av åttitallet, og Æresprisen siden tidlig på nittitallet. Listen vår her er det vi har klart å grave fram per tid. Sitter du på relevant informasjon vil vi gjerne høre fra deg – send oss en e-post: hei@friosloviken.no.

FRI OSLO OG VIKEN

Gå til aktuelt, nyheter og blogg:

Delta og bli med! Kommende arrangement:

feb

tir27feb13:00tir15:00RegnbuetreffSt. Hanshaugen seniorsenter - vinter/vår 2024

tir27feb17:00tir20:30Åpent seminar: Hvordan går vi videre etter rettsaken?

tir27feb18:00tir21:00Skeiv Ungdom Oslo og Viken - årsmøte 2024

ons28feb19:00ons21:00Hverdagsbuldring på Lilleaker

tor29feb18:00tor21:00HODA-kveldskafeHos FRI - i Mariboesgate 13 - vinter og vår 2024

mars

søn03mars16:00søn18:00Helgebuldring på Bryn

søn03mars18:00søn21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

ons06mars19:00ons21:00Hverdagsklatring på Lilleaker

tor07mars12:00tor14:00Senior regnbuetreff med FRILandbrukskvartalet, Grønland - vinter/vår 2024

tor07mars17:00tor20:00Skeive i Asker? Ønsker du å starte FRI Asker og skape noe viktig, fint og gøy?

søn10mars16:00søn18:00Helgeklatring på Skullerud

fre15mars18:00fre21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

tir19mars17:00tir19:30Oslo Tango QueerPractica

tor21mars12:00tor14:00Senior regnbuetreff med FRILandbrukskvartalet, Grønland - vinter/vår 2024

tor21mars18:00tor21:00HODA-kveldskafeHos FRI - i Mariboesgate 13 - vinter og vår 2024

Se alle arrangement i FRI Oslo og Vikens kalender!