Bildet: Æresprisvinner i 2021 – Oslo fagottkor. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Bildet: Guro Sibeko mottok Æresprisen i 2020. Hvem fortjener heder og ære i 2024? Nominer dine kandidater nå! Foto: Kari Helena Kvandal / Oslo Pride.

Nominer kandidater til det skeive miljøets egne priser: Æresprisen og Frydprisen – og se listen over tidligere vinnere her!

  1. Hjem
  2. Din skeive aktivitet i Oslo og Viken
  3. Oslo Pride
  4. Nominasjon til det skeive miljøets priser - Æresprisen og Frydprisen + liste over tidligere vinnere

Hvert år under Oslo Pride deler FRI Oslo og Viken, sammen med en jury bestående av representanter fra det skeive miljøet i Oslo, ut Æresprisen og Frydprisen.

Side sist oppdatert: 30. april 2024.

Det skeive miljøets egne priser har lang og ærverdig tradisjon og vår oversikt strekker seg tilbake til 1992.  Æresprisen og Frydprisen skal ikke forveksles med Kim Frieles minnepris, som regjeringen deler ut (ny i 2024).

Æresprisen deles ut til noen som på en utmerket måte har gjort en særskilt innsats for skeive personers stilling i det norske samfunn.

Frydprisen deles ut til en eller flere personer eller en organisasjon som har gjort seg fordelaktig bemerket i samfunnet og i mediene til det gode for alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet det siste året.

Juryen i 2024 består av representanter fra FRI Oslo og Viken, Skeiv Verden, Skeiv Ungdom, PKI – Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens, sammen med fjorårets æresprisvinner, Støttegruppa 25. juni – og juryen ber nå om at publikum nominerer sine kandidater.

Hvem mener du fortjener heder og ære – som mottakere av det skeive miljøets egne priser – Æresprisen og Frydprisen 2024?

Historisk oversikt – tidligere vinnere:

2023:
«Æresprisen går i år til Støttegruppa 25. juni. I år har juryen av spesielle årsaker valgt å hedre en helt ny gruppe, en gruppe som er stiftet etter hendelser vi som samfunn gjerne skulle vært foruten. 25. juni fjor skjedde det som ikke skulle skje. To ble drept, mange fikk skudd-skader og mange hundre ble traumatisert for livet. Dette var et feigt terror-anslag, ikke bare mot de som befant seg der hvor kulene traff, men mot hele det skeive miljøet. Vi er mange som nå vil ta byen tilbake, ta gatene tilbake, ta livene våre tilbake. Noen iblant oss har stått midt oppe i alt dette grusomme – et arbeid som juryen mener fortjener heder, og Æresprisen går derfor i år til Støttegruppa 25. juni. Støttegruppa 25. juni er opprettet for å være en støtte og en stemme for berørte etter terroren i Rosenkrantz gate 25. juni 2022. Støttegruppa jobber for å formidle berørtes erfaringer og behov i møte med myndighetene og andre relevante instanser. Dette arbeidet er av vital samfunnsmessig betydning og de vil være en betydelig støtte, ikke bare for de berørte, men for hele det skeive miljøet i Norge.»

 

Frydpris 2023 til Stiftelsen Skeivt Kunst og kultursenter (SKOKS)
«Frydprisen deles ut til en eller flere personer eller en organisasjon som har gjort seg fordelaktig bemerket i samfunnet og i mediene til det gode for alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet det siste året. Det finnes noen som har dette som sin fanesak og de gjør det i høyeste grad visuelt! Etter flere år, mer eller mindre på legd, har det endelig løsnet for prisvinneren, som nå har fått et tilholdssted i Sofienberg kirke. Årets prisvinner er SKOKS! Stiftelsen Skeivt Kunst og kultursenter (SKOKS) har allerede markert seg som en betydningsfull plattform for skeive kunstnere både her i landet og fra utlandet. Senteret fremstår som en viktig kulturbærer for det skeive miljøet, også i et større samfunnsperspektiv. Juryen gleder seg over SKOKS fremgang og ser frem til mange fine utstillinger, viktige arrangement, liv og leven i kultursenteret i fremtiden.»

 

2022:
Arne Kielland mottok Æresprisen 2022 posthumt. Kielland var en av de store pioneerene og en alliert av vår skeive bevegelse, som dessverre ikke fikk den oppmerksomheten i datiden som han helt klart burde ha fått.

På Stortinget 2. juni i 1971 ble det fremmet en interpellasjon av en enslig representant, rettet til regjeringen ved justisministeren, om å oppheve paragraf 213 i straffeloven – en lov som som kriminaliserte skeives seksualliv.

Saksordfører for Stortingsbehandlingen var også han som fremmet interpellasjonen; Arne Kielland. 

Selv om debatten tidvis var hard, og mange var negative til fjerning av paragrafen, fikk DNF-48 (forløperen til FRI) en usedvanlige viktige venn på Stortinget i Killand, og til slutt fikk en gjennomslag for at sex mellom samtykkende voksne menn var en privatsak, og at §213 var diskriminerende.

Regjeringen kom  tilbake til Stortinget med et lovforslag, som ble endelig vedtatt den 14. april 1972.

I 2022, 50 år etter avkriminaliseringen, ble Arne Kielland hedret for innsatsen med Æresprisen. Arne Kielland gikk dessverre brått bort i 2003.

Fotballpresident Lise Klaveness mottok Frydprisen 2022 for sitt engasjement for mangfold, likestilling og skape trygge rom for skeive idrettsutøvere. 

I juryens begrunnelse het det:

«Årets Frydprisvinner har gjort et sterkt globalt inntrykk med sin kraftige og inspirerende tale – en tale som snakket maktens menn midt imot tidligere i år. En tale som vekket oppmerksomhet i internasjonal presse. Årets Frydprisvinner har utmerket seg med sin kraftige kritikk mot FIFA og mangel på oppgjør mot diskriminering og korrupsjon i toppidretten.

Les mer om prisutdelingene 2022 på blikk.no.

2021:
Oslo Fagottkor mottok Æresprisen 2021 for lang og tro tjeneste, og i juryens begrunnelse heter det blant annet: «Æresprisen 2021 går til…. Oslo fagottkor som gjennom 17 lange år har gledet, trøstet og underholdt den skeive befolkningen og gitt streitingene et innblikk i homokulturen på sine særegne premisser.»

Fydprisen 2021 ble tildelt Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) – og i juryens begrunnelse heter det blant annet “Vi heier på Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og er takknemlige for den jobben organisasjonen har gjort det siste året. PKI har på kort tid vokst til å bli en av de største pasientorganisasjone i Norge for personer med kjønnsinkongruens og for andre kjønnskreative mennesker.»

Les mer om 2021-prisene her!

2020:
Æresprisen 2020 ble tildelt slampoet, forfatter, samfunnsdebattant og aktiv forkjemper for skeives rettigheter og antirasisme, Guro Sibeko. Sibeko mottok prisen for sin årelang kamp for skeives rettigheter og rettighetene til melaninrike, barn av likekjønnede foreldre og lesbiske kvinner. Sibeko var også nestleder i Landsforeningen for Lesbiske og Homofile fra 2006 til 2008, før organisasjonen skiftet navn til FRI.

Frydprisen 2020 ble tildelt Snapchat og Instagram-kollektivet Hverdagsskeiv, for kollektivets arbeid gjennom sosiale medier. «Gjennom sosiale medier viser vinneren av Frydprisen 2020 ulike skeive liv, ulike skeive stemmer, og de på en arena hvor veldig mange ulike mennesker skal kjenne seg igjen og finne rollemodeller å identifisere seg med», skrev juryen i sin begrunnelse.

Les mer om prisene fra 2020 på Blikk.no.

2019:
Æresprisen i 2019
til ble tildelt Reidar Engesbak, som i over 30 år har stått på barrikadene og kjempet for skeives rettigheter. Engesbaks engasjement startet i Rosa rebeller – ungdomsgruppen til AHF (Arbeidsgruppe for Homofil Frigjøring). Siden har Engesbak utrettelig jobba for saka på forskjellige måter, som aktivist, som Blitzer og spesielt gjennom sitt virke som journalist i Blikk.

Frydprisen i 2019 ble tildelt Helsestasjonen for kjønn og seksualitet, som er og har vært svært viktig mange av oss som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Juryen kalte frydprisvinnerene ved HKS for livreddere i sin begrunnelse, og skrev blant annet «Det siste året har deres innsats og kamp for våre unge, spesielt de av oss som bryter med samfunnets forventninger til kjønn vært helt uvurderlig.»

Les juryens begrunnelser for 2019-prisene her.

2018:
Æresprisen 2018 gikk til HivNorge, en organisasjon som jobber på en fordomsfri måte, som møter mennesker i den livssituasjonen de er. En organisasjon som har arbeidet i 30 år for mer kunnskap, forståelse og politisk endring til det bedre for de av oss som lever med hiv og deres pårørende.

Frydprisen 2018 gikk til biskopen i Oslo, Kari Veiteberg.

Les mer om prisene i 2018 her.

2017:
Æresprisen 2017 ble tildelt Esben Esther Pirelli Benestad, som i en årrekke ufravikelig har arbeidet og stått opp for sine medmennesker i kampen mot samfunnets enfoldige kjønnsnormer.

Frydprisen i 2017 gikk til NRK-serien Skam,ved serieskaper Julie Andem, og skuespillerne bak de skeive karakterene i den.

2016:
Æresprisen ble tildelt Kim Fangen, primus motor for Pasientrådet og NyePluss, en organisasjon av, med og for personer som lever med hiv.

Frydprisen 2016 gikk til SEIF – Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger, for sitt arbeid – gratis juridisk bistand – med skeive personer på flukt.

2015:
Luca Dalen Espseth mottok Æresprisen for sitt mangeårige engasjement for transpersoners rettigheter.

Skeivt Arkiv ble tildelt Frydprisen 2015 for sin innsats for å bevare den skeive historien.

2014:
Æresprisen gikk til Blikk, et unikt magasin som dekker alle aspekter ved det skeive i samfunnet.

Frydpris gikk til Amnesty International Norge, spesielt for deres arbeid for transpersoner rettigheter nasjonalt og internasjonalt.

2013:
Æresprisen gikk til generalsekretær i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard, for sitt arbeid med og for lhbt-personer med innvandrerbakgrunn.

Frydprisen gikk til Svolvær menighet for menighetens innsats for en mer åpen og rausere kirke.

2012:
Æresprisen ble tildelt Hanne Børke-Fykse for brennende engasjement og arbeidet med å bygge opp Rosa kompetanse i LLH.

Frydprisen gikk til Kristin Halvorsen, for sitt sitt mangeårige likestillingsarbeid.

2011:
Æresprisen gikk til Kulturleder ved Aksept Svein Fuglestad, for hans store engasjement for hiv-saken generelt, og for hans fantastiske arbeid med Hagekonserten spesielt.

Frydprisen gikk til Akershus Fotballkrets, for deres arbeid mot homohets og fordommer i fotballen.

2010:
Æresprisen gikk til Kari Folvik.
Frydprisen gikk til Marion Arntzen, Harald Sundby og “Jentene på Toten”.

2009:
Æresprisen gikk til André Oktay Dahl og Anette Trettebergstuen.
Frydprisen gikk til LO.

2008:
Æresprisen gikk til Kjell Erik Øie.
Frydprisen gikk til Magnhild Meltveit Kleppa.

2007:
Æresprisen gikk til Erling Lae.
Frydprisen gikk til Naturhistorisk Museum.

2006:
Æresprisen gikk til Gaysir.
Frydprisen gikk til biskop Rose Marie Køhn.

2005:
Æresprisen gikk til Rolf Angeltvedt i Helseutvalget – sammen for bedre homohelse.
Frydprisen gikk til Oslo Bispedømmeråd.

2004:
Æresprisen gikk til Åpen Kirkegruppe.
Frydprisen gikk til Wenche Foss.

2003:
Æresprisen gikk til Svein Skeid.
Frydprisen gikk til J-DIVA Gry Jannicke Jarlum.

2002:
Æresprisen gikk til Virusgruppa.
Frydprisen gikk til Shabana Rehman.

2001:
Æresprisen gikk til Sissel Hansen og Marianne Larsen, Potpurriet.
Frydprisen gikk til Karita Bekkemellem.

2000:
Æresprisen gikk til Brita Møystad Engseth.
Frydprisen gikk til Kronprins Haakon.

Æresprisen før 2000:

1999: Arne Walderhaug
1998: Turid Eikvam
1997: Skeive filmer
1996: Per Kristina Roghell
1995: Kjell Erik Øye
1994: Terje Stømdahl
1993: Kim Friele
1992: Karin Enderud

Frydprise har blitt utdelt siden tidlig/midten av åttitallet, og Æresprisen siden tidlig på nittitallet. Listen vår her er det vi har klart å grave fram per tid. Sitter du på relevant informasjon vil vi gjerne høre fra deg – send oss en e-post: hei@friosloviken.no.

FRI OSLO OG VIKEN

Gå til aktuelt, nyheter og blogg:

Delta og bli med! Kommende arrangement:

juni

søn09juniTid: SE DETALJERsøn16Ålesund Pride 2024Parade 15. juni!

ons12juni(juni 12)00:00søn16(juni 16)00:00Mosjøen Pride 2024

fre14juni18:00fre21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

fre14juni18:00fre23:30Årsmøte og sommerfest for Fjellgruppens medlemmer

lør15juniTid: SE DETALJERRaballder Pride Beach Volley Cup 2024Nasjonal Cup med innslag av utenlandske deltakere

lør15juni11:00lør14:00NITTEDAL PRIDE 2024Historisk markering av Pride i Nittedal med både parade og Regnbuemesse.

lør15juni11:00lør14:00Eidsvoll Pride 2024Eidsvolls aller første offisielle Pride markering!

lør15juni15:00lør19:00Karmaklubb*: Launch / DJ: Lucky Lube!!! / AEROBICA pre-party, too! @RØØR*** FREE and open to all <3 ***

lør15juni(juni 15)17:00søn16(juni 16)03:00Karmaklubb* presents: AEROBICA! In partnership w/Det Gode Selskab at TårnetPre-Pride celebration 360°

lør15juni(juni 15)21:00søn16(juni 16)03:10Karmaklubb* x Det Gode Selskab presents: AEROBICA! At JaegerLegendary Pre-Pride beyond comparison <3

juli

ons03juliTid: SE DETALJERlør06Henningsvær Pride 2024

fre05juli17:00fre19:00Værøy Pride 2024

søn07juli18:00søn21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

tor11juliTid: SE DETALJERsøn14FjellPride på Sota Sæter DNT 2024

fre19juli18:00fre21:00Skeiv ungdomskafe Drammen

man22juliTid: SE DETALJERsøn28Pride på grensen 2024(POVERED BY FRI HALDEN/FRI Oslo og Viken)

Se alle arrangement i FRI Oslo og Vikens kalender!