Velkommen til et mangfoldig idrettsmiljø!

Raballder Volleyball

Raballder Volleyball er en klubb rettet mot folk som trives i et skeivt og fordomsfritt miljø, samt folk som har lyst til å bli kjent med det. De fleste av oss er LHBTQIA+🏳️‍🌈 i en eller annen form og vi har et mangfoldig miljø med medlemmer fra ca. 20 forskjellige land.

Klubbens målsetning er å gi et godt sportslig og sosialt tilbud til sine medlemmer, samt med å synliggjøre LHBTQIA+ personer i idretten i Norge. 

Har du lyst til å prøve om dette er noe for deg? Eller er du en erfaren spiller? Velkommen til å prøve hvordan det er i Raballder Volleyball 🙂 

Treningstider*

  • Tirsdager kl. 18-20 på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann
  • Onsdager kl. 19-22 på Norges Idrettshøgskole ved Sognsvann
  • Torsdager kl. 17-18.30 på Nydalen videregående skole
  • Søndager kl. 18-20 på Nydalen videregående skole

(*standard tilbud er å trene én av ukedagene + søndag)

Slik blir du med
Den raskeste måten å bli med på er ved å bruke denne lenken og så kan du begynne å spille allerede på tirsdag eller søndag.

Som en del av innmeldingsbekreftelsen får du lenken til Spond, en app vi bruker for intern kommunikasjon i klubben. Last ned appen fra App Store eller Google Play, registrer din konto, og husk å trykke på lenken du fikk ved innmelding i klubben, så får du alltid nøyaktig info om det som skjer i Raballder Volleyball.

Kostnader
Medlemskontingent koster 200 kr per år og inkluderer også en rekke sosiale tilbud. 

Alle nye spillere i klubben får én måneds prøvetid før de bestemmer seg og må betale treningsavgift som i 2022 er

  • 1200 kr per halvår
  • 1100 kr for medlemmer i FRI, 800 kr for studenter, og 700 kr for studenter som er medlemmer i FRI).

Med det får du mulighet for å kunne delta på opptil 2-3 treningsøkter hver uke for hvert lag.

Vi har totalt 5 lag (3 herrelag og 2 mixlag) på forskjellige nivåer pluss en gruppe for rekrutter. Det finnes sikkert noe for deg! 🙂

Dersom du ombestemmer deg i løpet av den første måneden og ikke blir med likevel, eller kanskje du tenker at det å spille volleyball selv ikke er noe for deg, kan du også bli en kulturmedlem hos oss ved betaling av medlemskontingent. Slik blir du invitert å delta på alle sosiale arrangementer i klubben.

Støtt oss
Og dersom du, eller noen du kjenner, spiller på noen av spillene til Norsk Tipping, kan du støtte Raballder Volleyball med din Grasrotandel* uten at det koster deg noe. Det er bare å gå inn på «Grasrotandelen«, legge inn «Raballder Volleyball» (Oslo) i søkefeltet og velge «Sett som din grasrotmottaker», eller ved å bare bruke denne lenken.

Tusen takk!

(*gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra fysiske Flax-lodd og Belago.)

Mer info
Ved spørsmål besøk oss på Facebook eller ta kontakt på e-post: info@raballder.no 

 

(The English🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 version👇)

Raballder Volleyball is a club for people who thrive in a queer and prejudice-free environment, and for people who would like to get acquainted with it. Most of us are LGBTQIA+🏳️‍🌈  in one form or another, and we are a very diverse group with members from about 20 different countries. The club’s goal is to give our members a wide range of sports and social activities, and to make LGBTQIA+ people more visible in Norwegian sports.

Do you want to try if this is something for you? Or maybe you are an experienced player? Welcome to the new indoor season! 🙂 

Training schedule*

  • Tuesdays 18h00-20h00 at Norges idrettshøgskole / Sognsvann
  • Wednesdays 19h00-22h00 at Norges idrettshøgskole / Sognsvann
  • Thursdays 17h00-22h00 at Nydalen videregående skole
  • Sundays 18h00-20h00 at Nydalen videregående skole

(*the suggested standard option is to train on one weekday + Sunday)

How you can join

The easiest way to join us is to use this link and you could be playing with us the following Tuesday or Sunday already! As part of your registration you will get a link to Spond, an app we use for internal communication in the club. Download it from App Store or Google Play, create your account and use the link you got as part of your registration in the club, so that you can stay updated about what is going on in Raballder Volleyball.

Costs

The annual cost of membership is 200 kr and it includes a variety of social activities.

All of the new players in the club get a one-month trial period before they make up their minds and are expected to pay a training fee, which in 2022 is 1200 kr per semester (1100 kr for members of FRI, 800 kr for students, and 700 kr for students who are members of FRI). With that you get the possibility of up to 2-3 training sessions each week for each team. We have a total of 5 teams (3 men’s teams and 2 mixed teams) at different levels plus a group for recruits. We definitely have something for you! 🙂

In case you change your mind during the first month and decide not to continue with the training, or perhaps you think that playing volleyball isn’t really for you, you can still be a cultural member just by paying the annual membership fee. This will get you invited to participate in all of the social events in the club.

Support us

And if you, or someone you know, play any of the games at Norsk Tipping, you can support Raballder Volleyball at no additional cost to you. Just go to «Grasrotandelen«, enter «Raballder Volleyball» (Oslo) in the search field and select “Sett som din grassrotmottaker” (Use as your grassroots/good cause recipient), or just use this link.

More info

Any more questions? Visit us on Facebook or get in touch by e-mail: info@raballder.no

Kontak Raballder Volleyball

info@raballder.no

Raballder Volleyball