Velkommen til et mangfoldig idrettsmiljø!

https://club.spond.com/landing/signup/raballdervolley 

Sånn blir du med og How you can join):

English version below👇)

Raballder Volleyball (Oslo) er en sportsklubb rettet mot folk som trives i et skeivt og fordomsfritt miljø, samt folk som har lyst til å bli kjent med det. De fleste av oss er LHBTQIA+ i en eller annen form og vi har et mangfoldig miljø med over 100 medlemmer fra 30+ land. Klubbens målsetning er å gi et godt sportslig og sosialt tilbud til sine medlemmer, samt å synliggjøre LHBTQIA+ personer i idretten i Norge.

Har du lyst til å prøve om dette er noe for deg? Eller du er en erfaren spiller? Velkommen til Raballder Volleyball! Vi er åpne for nye spillere gjennom hele sesongen.

 

Aktuelle treningstider*:

► Tirsdager 18-20 på Norges idrettshøgskole / Sognsvann: Herrer 1, Herrer 2 og Damer 1 (+ andre når det er plass).
► Torsdager 18-19.30 på Norges idrettshøgskole / Sognsvann: Herrer 3
► Torsdager 19.30-21.00 på Norges idrettshøgskole / Sognsvann: Mix 3/Rekrutter
► Torsdager 20.30-22.00 på Teglverket skole på Hasle: Herrer 1, Herrer 2 og Mix 1
► Søndager 16.00-18.00 på Nydalen VGS: Trening for ulike lag avhengig av behov (denne treningen er ikke alle søndager)
► Søndager 18.00-20.00 på Nydalen VGS: Trening for alle i klubben (denne treningen er ikke alle søndager)

(*standard tilbud er å trene én av ukedagene + søndag)

 

Sånn blir du med:

Den raskeste måten å bli med på er ved å bruke denne lenken: https://club.spond.com/landing/signup/raballdervolley og så kan du begynne å spille allerede allerede denne uken. Som en del av innmeldingsbekreftelsen får du lenken til Spond, en app vi bruker for intern kommunikasjon i klubben, så får du alltid nøyaktig info om det som skjer i Raballder Volleyball.

Kostnader:
Medlemskontingent koster 200 kr per år og inkluderer også en rekke sosiale tilbud.

Alle nye spillere i klubben får én måneds prøvetid før de bestemmer seg og må betale treningsavgift som i 2023 er 1300 kr per halvår/sesong (1200 kr for medlemmer i FRI, 900 kr for studenter, og 800 kr for studenter som er medlemmer i FRI). Med det får du mulighet for opptil 2-3 treningsøkter hver uke for hvert lag. Vi har totalt 7 lag (3 herrelag, 3 mixlag og 1 damelag) på forskellige nivåer inkludert en gruppe for nybegynnere. Det finnes sikkert noe for deg! 🙂 Obs! Du kan bli med når som helst, ikke bare på begynnelsen av sesongen.

Dersom du ombestemmer deg i løpet av den første måneden og ikke blir med likevel, eller kanskje du tenker at det å spille volleyball selv ikke er noe for deg, kan du også bli en kulturmedlem hos oss ved betaling av medlemskontingent. Slik blir du invitert å delta på alle sosiale arrangementer i klubben.

Støtt oss:
Og dersom du, eller noen du kjenner, spiller på noen av spillene til Norsk Tipping, kan du støtte Raballder Volleyball med din Grasrotandel* uten at det koster deg noe. Det er bare å gå inn på «Grasrotandelen», legge inn «Raballder Volleyball» (Oslo) i søkefeltet og velge «Sett som din grasrotmottaker», eller ved å bare bruke denne lenken: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/987306831

Tusen takk! ❤️🧡💛💚💙💜

(*gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra fysiske Flax-lodd og Belago.)

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med oss på Facebook: https://www.facebook.com/raballdervolleyball eller send oss en e-post: info@raballder.no

Ses snart?🙃

 

(English version👇)

Raballder Volleyball (Oslo) is a sports club for people who thrive in a queer and prejudice-free environment, and for people who would like to get acquainted with it. Most of us are LGBTQIA+  in one form or another, and we are a very diverse group with over 100 members from 30+ countries. The club’s goal is to give our members a wide range of sports and social activities, and to make LGBTQIA+ people more visible in Norwegian sports.

Do you want to try if this is something for you? Or maybe you are an experienced player? Come and check us out at Raballder Volleyball! Also, you can join anytime, not just at the beginning of the season.

 

Current training schedule*:

► Tuesdays 18h00-20h00 at Norges idrettshøgskole at Sognsvann: Men 1, Men 2 and Women 1 (and others when there is place)

► Thursdays 18h00-19h30 at Norges idrettshøgskole at Sognsvann: Men 3

► Thursdays 19h30-21h00 at Norges idrettshøgskole at Sognsvann: Mix 3 / Recruits

► Thursdays 20h30-22h00 at Teglverket skole at Hasle: Men 1, Men 2 and Mix 1

► most Sundays 16h00-18h00 at Nydalen VGS at Nydalen: training for different teams depending on current needs

► most Sundays 18h00-20h00 at Nydalen VGS at Nydalen: training for all team members

(*the suggested standard option is to train on one weekday + Sunday)

 

How you can join:

The easiest way to join us is to use this link: 

https://club.spond.com/landing/signup/raballdervolley 

and you could be playing with us the following Tuesday or Sunday already! As part of your registration you will get a link to Spond, an app we use for internal communication in the club  so that you can stay updated about what is going on in Raballder Volleyball.

The fees:

The annual cost of membership is 200 kr and it includes a variety of social activities.

All of the new players in the club get a one-month trial period before they make up their minds and are expected to pay a training fee which in 2023 is 1300 kr per semester/season (1200 kr for members of FRI, 900 kr for students, and 800 kr for students who are members of FRI). With that you get the possibility of up to 2-3 training sessions each week for each team. We have a total of 7 teams (3 men’s teams, 3 mixed teams and 1 women’s team) at different levels including a group for beginners. We definitely have something for you! 🙂

 

In case you change your mind during the first month and decide not to continue with the training, or perhaps you think that playing volleyball isn’t really for you, you can still be a cultural member just by paying the annual membership fee. This will get you invited to participate in all of the social events in the club.

And if you, or someone you know, play any of the games at Norsk Tipping, you can support Raballder Volleyball at no additional cost to you. Just go to «Grasrotandelen», enter «Raballder Volleyball» (Oslo) in the search field and select “Sett som din grassrotmottaker” (Use as your grassroots/good cause recipient), or just use this link: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/987306831

Thank you! ❤️🧡💛💚💙💜

 

Any questions?

Get in touch with us on Facebook: https://www.facebook.com/raballdervolleyball or send us an e-mail: info@raballder.no 

 

See you soon?🙃

Kontak Raballder Volleyball

info@raballder.no

Gjeldende måned

Raballder Volleyball