Antirasistisk utvalg | Antirasistisk plattform

I en tid hvor minoritetsgrupper er utsatt for hets og angrep, er det viktig at FRI er en organisasjon hvor alle skeive føler seg inkludert og velkommen. For å nå dette målet må vi jobbe bevisst og målrettet for å styrke FRI sin antirasistiske politikk. Derfor har styret i FRI Oslo og Akershus tatt initiativ til å starte opp et utvalg som skal jobbe med å styrke organisasjonens antirasistiske politikk.

I første omgang ønsker vi at utvalget jobber fram et forslag til en antirasistisk plattform. Denne skal diskuteres av alle medlemmer og i landsstyret, og legges frem til vedtak på landsmøte i FRI 2018.

Det første utvalget vil gjøre er å komme i gang med jobbingen med plattformen, og å arrangere et seminar i Oslo til høsten.

Foreløpig sitter tre stykker fra styret i FRI OA i dette utvalget, men vi ønsker flere med på laget. Derfor inviterer vi medlemmer av FRI OA til å delta i arbeidet. Det antirasistiske utvalget vil være basert i Oslo, men det er fullt mulig å delta via nett for de som ikke bor i Oslo. Alle som har lyst til å bidra er hjertelig velkommen!

Vil du være med på å arrangere seminar og utarbeide FRI sin antirasistiske plattform? Har du spørsmål til utvalget? Send en e-post til styremedlem Kaja Glenne Lund via oslo@frioa.no.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.frioa.no%2Fantirasistisk-utvalg%2F&width=131&layout=button_count&action=like&size=large&show_faces=true&share=true&height=46&appId=445333698818943" width="131" height="46" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>