For andre år på rad samler Oslo Pride kunsten i Pride Art og debattarenaen Pride House under samme tak på Youngstorget. Nå kan du melde inn dine forslag til programpunkter. 

Vi ønsker å vise frem bredden i det skeive miljøet, og da er ingen forslag for små eller smale.

Bidra til Pride House-programmet – klikk her! Frist for innmelding er 27. mars 2019.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Pride House-gruppa på epost: pridehouse@oslopride.no

På Youngstorget lager vi et enda større festivalområde enn i fjor. Og målet er at Pride House-programmet under årets festival skal fylles med et mangfold av skeive, politiske debatter, foredrag, workshops og kultur.

Sammen med en rekke andre frivillige jobber nå Marita Matthews Holmeset-Varpe, fagsjef i Pride House-gruppa i Oslo Pride, og politisk nestleder i FRI Oslo og Akershus, med å sette sammen Pride House-programmet. Et program som hvert år skapes av folk, organisasjoner og andre aktører i og rundt det skeive miljøet.

Pride House er Norges største arena for skeiv debatt, kultur og politikk. I 2018 var det over 80 ulike arrangementer på programmet. Og i år skal vi igjen skape rom for et stort meningsmangfold i alt fra politikk til litteratur og kultur.

Samtidig som vi skal bryne våre meninger på hverandre, har vi også et ansvar for at det identitetsskapende arbeidet og de rettighetene vi har kjempet frem over tid ikke settes i revers. Det betyr at grunnholdningen i FRI Oslo og Akershus og Oslo Pride er at vi skal skape et program som er transinkluderende og antirasistisk.

Pride House har også en viktig funksjon i en tid hvor homofobi og nynazisme blir mer og mer synlig og verbalt. Vi har alle et ansvar for å stå opp mot holdninger som gir grobunn for hat verden rundt og i Norge.

I år er det 50 år siden Stonewall-opprøret i New York, et opprør som av mange regnes som starten på den moderne skeive rettighetskampen. Pride-markeringer verden rundt har et felles opphav i opprør. Så i år ønsker vi spesielt bidrag som tar for seg historien om vår kamp for å kunne være som vi er, leve våre liv som vi ønsker, og å være stolt av det. Det ønsker vi å ha med hele den skeive bevegelsen på å markere.

Bidra til Pride House-programmet – klikk her! Frist for innmelding er 27. mars 2019.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Pride House-gruppa på epost: pridehouse@oslopride.no