Annenhvert år arrangeres FRIs landsmøte (LM). Her samles skeive fra hele landet – delegater fra alle FRIs fylkeslag i Norge, fra nord til sør – for å vedta organisasjonens politikk for de neste to årene.

Alle som er medlemmer vårt fylkeslag, FRI Oslo og Akershus (FRI OA), har mulighet til å bli valgt som delegat til LM. 

FRI OA er det største fylkeslaget i FRI, og kan sende 12 delegater og tre vara-delegater til LM. Disse skal velges under eget medlemsmøte 11. april 2018.

Valg av delegater – Bli med og bestemme politikken til FRI

Alle medlemmer i FRI OA er med dette invitert til å delta på medlemsmøte, der vi skal velge hvem som blir delegatene som representerer vårt fylkeslag på landsmøtet 2018.

Medlemsmøtet er også en mulighet til å komme med innspill til delegasjonen om saker og politikk du mener er viktig.

FRI OA avholder sitt medlemsmøte for valg av delegater til Landsmøtet onsdag 11. april i FRIs lokaler i Oslo, i Tollbugata 24 (4. etg) – fra klokken 18:00 til 20:00.

Påmelding til FRI OAs delegatmøte:

Delta på facebook-arrangementet, eller send oss en e-post.

FRIs arbeidsprogram, prinsipprogram  og vedtekter er oppe til diskusjon på landsmøtet, og i tillegg velges det nytt sentralstyre, valgkomité, med mer.

Landsmøtet avholdes 25.- 27. mai 2018 i Trondheim

På landsmøtet bestemmer vi politikken til FRI og hvordan vi prioriterer tid og ressurser i organisasjonen de neste to årene. Dette vedtas i de styrende dokumentene som er oppe til behandling på LM:


Praktisk informasjon for de som stiller til valg som delegat fra FRI Oslo og Akershus:

 

 • Velges du som delegat for FRI Oslo og Akershus må du kunne være til stede på hele landsmøtet i Trondheim, 25.-27. mai.
 • Du må påberegne å delta på tre eller fire delegasjonsmøter i forkant av LM. Dette for at FRI OAs delegasjon skal kunne møte godt forberedt til LM.
 • Varadelegater må også delta på delegasjonsmøtene og må holde av helgen 25.-27. mai.
 • Ønsker du å stille som delegat for FRI OA, bør du innen 11. april ha satt deg inn i LM-papirene som du finner lenket til over i denne.
 • Endelig dagsorden og eventuelle resolusjoner som foreslås vil bare gjøres tilgjengelig for valgte delegater.
 • Første møte for FRI OAs valgte delegater er direkte etter delegatvalget 11. april, samme sted.
 • For å kunne velges som delegat må medlemsavgiften for 2018 være betalt. Du skal ha mottatt faktura for årets kontingent på e-post eller i post. Spørsmål om medlemsskap i FRI rettes til kontakt@frioa.no.


Annen info om FRIs LM:

 • De valgte delegatene til LM får dekket kost og losji hele landsmøtehelgen.
 • Av hensyn til organisasjonens økonomi legges det opp til bruk av dobbeltrom på hotell, dog ivaretas spesielle hensyn. Ut over dette vil det også bli muligheter for å oppgradere til enkeltrom, men da må det påberegnes en egenandel.
 • Som delegat deltar du også på den store landsmøte-middagen.
 • Regne også med annet sosialt denne helgen.
 • Landsmøtet er FRIs øverste myndighet.
 • Landsmøtet avholdes 25.-27. mai i Trondheim.