FRI Oslo og Akershus ønsker velkommen til årsmøte 29. februar 2020. Tid og sted blir annonsert.

I mellomtiden, sett av datoen!

Årsmøtet er FRI Oslo og Akershus høyeste organ og velger styreleder og styrets medlemmer.

Sakspapirer til årsmøtet vil bli publisert her (hvor alle frister også er oppført).

Lederkanditat?
Ønsker du å stille som til valg som styreleder i FRI Oslo og Akershus? Ta kontakt med valgkomiteen på e-post: vk@frioa.no. Valgkomiteen ønsker å høre fra deg og vil gjerne se din CV så fort som mulig og innen 15. januar.

Ledervervet i FRI Oslo og Akershus er tradisjonelt sett en frikjøpt stilling, og forblir det om ikke styret bestemmer noe annet.

Les mer om hva ledervervet innebærer her!

Tips gjerne valgkomiteen om kandidater du mener bør stille (med forbehold om at du har avklart dette med vedkommende på forhånd.

Styremedlem?
Er du interessert i å stille som kandidat som styremedlem, eller ønsker du å nominere noen (med forbehold om at du har avklart dette med vedkommende på forhånd), meld fra til valgkomiteen i skjemaet her!

Medlemmer av valgkomiteen:
Styret skal være så mangfoldig som regionen vår er, og så mangfoldig som vårt miljø er. I praksis betyr det at valgkomiteen nå vil snakke med folk fra Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.

Ta kontakt med valgkomiteen, som består av Martine Hammervold-Austinat, Nils-Erik Flatø og Hans Heen Sikkeland, på e-post: vk@frioa.no.


NB!

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer med gyldig medlemskap i FRI Oslo og Akershus – som defineres av FRIs nasjonale vedtekter om fylkeslag – punkt 11.8: Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer som har betalt forfalt kontingent i inneværende år og senest tre uker før årsmøtet avholdes. Med andre ord må du betale kontingent for 2020 (som sendes ut i januar 2020) tre uker før årsmøtet avholdes for å møte med stemmerett på årsmøtet.

Se også FRI Oslo og Akershus’ vedtekter.