Styreleder i FRI Oslo og Viken om Bollestads KrF. Om Krf i Hemsedal, som gikk til valg mot Pride i skolen, og om parade i Gol. Det er klart for tredje Hallingdal Pride Parade i dag, lørdag 14. oktober 2023.

Av: Jan Elisabeth Lindvik, styreleder FRI Og Viken.

KrF i Hemsedal gikk til valg mot Pride i skolen. Ingen kompetanse fra FRI eller noen andre skeive organisasjoner om skeive liv, kjønn og seksualitet i skolen, takk, var budskapet. Vi leste intervju i Hallingdølen hvor det ble proklamert kjønnsforvirring som resultat av kunnskap. Stem på oss hvis du er mot FRI og pride og kjærlighet, åpenhet, kunnskap og omtanke for hverandre – leste vi. 

For det er det dette handler om for oss. Vi mener at kunnskap og åpenhet om spørsmål om alt fra homofili til kjønnsmangfold gjør oss mennesker bedre rustet til å takle livet. Vi tror på at trygge profesjonsutøvere i skolen, barnehagen, på legesentre og andre plasser i kommunen gir trygge innbyggere. Vi tror på at kunnskap og kompetanse i arbeidslivet gir trygge voksne, og at det igjen gir trygge barn. Og nettopp dette handler også Gol kommunes nylig vedtatte handlingsplan “Trygg og sikker i Gol” om. 

Alle skal kunne leve gode liv som “annerledes”
FRI Oslo og Viken mener at den beste måten å ta vare på hverandre, er ved å øke kunnskap og forståelse. Målet må være at folk skal kunne være den de er og elske den de vil. Dette budskapet må jobbes med gjennom hele livet, slik at unge, voksne og eldre – alle de av oss som er skeive, og majoriteten rundt – forstår og ønsker at vi alle skal kunne leve gode liv som “annerledes”, enten vi bor og vokser opp i by eller bygd. Dette handler også handlingsplan “Trygg og sikker i Gol” om – og med den håper vi på nye skritt mot et mer åpent og inkluderende Hallingdal. 

Kritikken og angrepene mot FRI kommer i ulike klær, til stadighet. “…me ser ein trend i Norge der barn blir stilt spørsmål om dei er sikre på at dei har det kjønnet kroppen tilseier”, uttalte Ingar Nergård i Hallingdølen (+sak) før valget. Vel, trend et statistisk begrep – og dermed kunne en vel vist oss denne trenden? Og forskningsbasert undervisning må det være, uttalte KrF Hemsedal videre. Vel, alt FRI gjør og formidler i kurs til fagpersoner er basert på levekårsundersøkelser, nasjonal og internasjonal forskning om LHBTI+personer, samt lovverk, planverk og rammeverk i ulike sektorer.   

Bli med å markere Hallingdal Pride!
Ropstads KrF gikk i en retning. Hareides KrF ville noe annet, opplevde vi. Vi vet at mange i KrF er moderate, at mange setter menneskeverdet først. Som ser at vi mennesker er ulike og mangfoldige – og vil at storsamfunnet må finne måter hvor vi tar vare på hverandre. Vi håper Bollestads KrF vil gå med oss mot det målet. 

Og med det vil vi gjerne invitere alle som kjenner på nettopp det – som vil alle sine medmennesker godt – til å bli med å markere Hallingdal Pride 2023.  For det vakreste vi vet er Pride. Og det fineste er når mennesker står opp for hverandre, på tross av ulikhetene. 

Happy Hallingdal Pride!

Signert: Jan Elisabeth Lindvik
Styreleder i FRI Oslo og Viken