Hva er viktig for deg? Hva bør det jobbes mer med og har du forslag til hvordan vi sammen kan få det til?

Delta på innspillsmøte 2. november og fortell oss hva dine skeive hjertesaker er!

Bakgrunn: Tredje juridisk kjønn, å bygge organisasjonen vår i Viken og å bekjempe sammensatt diskriminering. Dette er tre fokusområder uthevet i FRI Oslo og Vikens arbeidsprogram for 2021.

Samtidig, på et overordnet nivå, heter det også at «FRI OV skal være en aktiv forkjemper for og beskytter av rettighetene og livene til de av oss som er ekstra utsatt for diskriminering og utenforskap i samfunnet».

Tirsdag 2. november klokken 18:00 er du invitert til innspillsmøte om arbeidsprogrammet vårt for neste år. Her kan folk fra hele Viken og Oslo delta og tanken er at vi idémyldrer sammen. Deretter forsøker vi å skrive ut ideene, og så sender vi dem inn til styret i laget, som syr sammen et helhetlig forslag til årsmøtet.

Hva er dine skeive hjertesaker, hvilke tiltak ønsker du deg og har du forslag til hvordan vi kan få til noe sammen – bli med!

Innspillsmøtet foregår digitalt, og det er Olav Persson Ranes, organisatorisk nestleder i FRI Oslo og Viken, som er vertskap for møtet.

Mer om prosessen opp mot årsmøte 2022
Årsmøte i FRI Oslo og Viken arrangeres lørdag 26. februar 2022.

Alle medlemmer i FRI Oslo og Viken kalles inn til årsmøtet medio januar og kan i prosessen levere endringsforslag skriftlig (i henhold til vedtekter) etter at innkallingen er sendt ut.

Møtet 2. november er mindre formelt, og er en mulighet for deg, allerede nå, til å si din mening om vårt arbeid og kommende prioriteringer for 2022 og på den måten være med å påvirke hva vi som organisasjon – sammen med deg – skal jobbe med.

Arbeidsprogrammet for inneværende periode kan du lese i helhet her!

Og mer informasjon om prosessen opp mot årsmøtet finner du her!

Når tiden er inne tirsdag 2. november klokken 18:00 – klikk deg inn på møtet her!

Legg gjerne arrangementet til i din kalender via knapp i kalender-utlistingen vår her!