Bildet: Big Daddy Karsten på Drammen Pride Night 2019. Foto: Eli Renate Lillebuen Kvarme. Nå søkes engasjerte folk til komiteen som skal lage Drammen Pride 2021. Bli med!

Er du gira på å være med og lage Drammens viktigste festival?

Lørdag 27. mars 2021 fra klokken 12:00 til 14:00 inviterer vi til informasjonsmøte for alle som har lyst til å engasjere seg i Drammen Pride-komiteen.

Drammen Pride gikk av stabelen første gang i 2019. Festivalen samlet da tusenvis til parade, solgte alle billetter på Union Scene til Drammen Pride Night, bød på debatter, familiearrangement, regnbuegudstjeneste med mer.

I 2020 ble det laget en nedskalert festival. Det var flaggheisingsseremoni med appeller på bybrua – og flagg som vaiet hele helgen 27.–29. november, innslag i tv, radio og aviser, ungdomsarrangement og livestream fra regnbuegudstjenesten i Strømsø kirke.

 

Vi trenger deg i 2021 – festival i august

I 2021 vet vi ennå ikke hvordan festivalen vil se ut. Men, vi legger likevel ulike planer, som kan iverksettes om det hele går rett vei med korona-situasjonen. Vi fortjener alle en pridefeiring av rang snart og håper at det blir Drammen Pride 2021 i midten av august.

Drammen Pride-komiteen består av folk fra Drammen og omegn, og alle involverte jobber frivillig med festivalen. FRI Oslo og Viken-kontoret bistår i arbeidet med de tingene som komiteen trenger bistand til. Drammen Pride-komiteen er likevel autonome og lager festivalen i elvebyen ut i fra selvstendige valg.

Nå skal Drammen Pride-komiteen utvide og det søkes engasjerte folk. Folk som kan bidra med ulike ting og som vil være med å lede arbeidet videre.

Det et ulike oppgaver vi trenger folk til å løse i planleggingsarbeidet: 

Arrangere debatter

 • Foreslår temaer for debatt(er) under Pride til komiteen.
 • Kontakter politikere, innledere, ordstyrer til debatt.
 • Sette sammen debattprogrammet.
 • Er kontaktperson i komiteen for bidragsytere.


Arrangere Pride-parade

 • Holder i dialog med kommunen, brannvesen og politi om paraderute og sikkerhet.
 • Kontaktperson for paradedeltakere (organisasjoner, bedrifter, partier etc.)
 • Samler oversikt over bannere/faner i paraden, behander dette sammen med komiteen.
 • Sørger for infrastruktur og sikkerhet rundt paraden.


Være frivilligkoordinator

 • Rekruttering.
 • Mobilisering.
 • Vaktlister.
 • Oppfølging- og sosialt ansvar for de frivillige.

Kommunikasjonsansvarlig og forskjellige kommunikasjonsoppgaver

 • Kontaktperson for mediene.
 • Ansvarlig for innsalg av saker før, under og etter Pride.
 • Drift av nettsiden www.drammenpride.no.
 • Ansvarlig for sosiale medier.
 • Annen kommunikasjon med publikum – informasjon om Drammen Pride.


Booking og kulturteam

 • Foreslår artister og kulturelt program til komiteen sammen med kulturansvarlig.
 • Være med å bistå i kontakt med artister.
 • Skrive avtaler med artister.
 • Være med å setter sammen kulturelt program.


Marked

 • Kontaktperson for kommersielle samarbeidspartnere.
 • Ansvarlig for bakgrunnssjekk av bedrifter.
 • Ansvarlig for avtaleinngåelse om sponsorat.


Samarbeid

 • Kontaktperson for ordførers kontor og kommunens avdeling for Kunst og kulturarv.
 • Kontaktperson for samarbeidende organisasjoner som Skeiv ungdom, Interkultur, Union scene, etc.
 • Knytter nettverk med politikere, organisasjoner og andre samarbeidspartnere og tilrettelegger for deres bidrag til Pride på vegne av komiteen.


Økonomi

 • Fører løpende regnskap og årsregnskap.
 • Skriver og leverer søknader om økonomisk støtte.
 • Lager budsjettforslag sammen med styret.
 • Ser til at budsjettet blir fulgt opp.


Komitémedlem

 • Forventes å løse forefallende oppgaver i komiteen.
 • Er med på saksbehandling og beslutninger i komiteens møter.
 • Representerer Drammen Pride gjennom hele året.
 • Forplikter seg til praktiske og administrative oppgaver under gjennomføring av festival.

Kan du være med å bidra på noen av punktene over? Og er gira på å lage Drammens viktigste festival? Da vil vi veldig gjerne møte deg!  

Infomøte Drammen Pride 2021

Lørdag 27. mars.
Fra klokken 12:00 til 14:00.