FRI er arrangøren bak mange av pridefestivalene i Norge, og FRI Oslo og Akershus, som etter alt å dømme blir FRI Oslo og Viken i 2020, arbeider nå sammen med en komité sammensatt av Drammensere som skal lage tidenes første Drammen Pride i 2019.

Lik og følg Drammen Pride på facebook! Dato for festivalen i 2019 blir annonsert.

Drammen Pride skal være en folkefest, og en feiring av kjærlighet og livsglede, men pridefestivaler er i aller høyeste grad også viktige arrangement.

Pride handler om at det skal være plass til alle typer mennesker i samfunnet, uansett hvem du elsker eller hvem du er. Pride handler om å bekjempe fordommer og diskriminering.

Pride handler om å ta plass og synliggjøre at vi eksisterer, og gjennom pride viser vi hele verden at vi er stolte av hvem vi er, uavhengig seksualitet, kjønn eller kjønnsuttrykk – om folk er lesbisk, homo, bi eller trans (lhbt).

Sammen med sentralstyremedlem i FRI (og Drammenser), Egil J. Bye, jobber FRI Oslo og Akershus sammen med en rekke frivillige og med kommunen for å få arrangert Drammen Pride 2019.

Vil du bidra? Send oss en e-post med noen ord om deg selv og hva du kan tenke deg å bidra med -> kontakt@frioa.no

Lik og følg Drammen Pride på facebook!