Medlemmer i FRI er innkalt til ekstraordinært landsmøte i FRI 2. desember 2023.

Les mer her!