En innføring i Skeiv kunnskap – til Oslo kommunes virksomheter i helse- og eldreomsorgen. Sett av tid til 15 minutter med Skeiv kunnskap.

Smittesituasjonen i Oslo gjør det krevende for kommunens virksomhetene, spesielt i eldreomsorgen, å delta på vår workshop: Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv, som skulle gått av stabelen torsdag 24. september i forbindelse med Senior i sentrum-uka.

Etter en helhetlig vurdering rundt smittesituasjonen – i samråd med med byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester – er workshoppen avlyst.

Men, som et tiltak tilpasset den hektiske tiden vi er i, oppfordres byens virksomheter og ansatte til å unne seg 15 minutter med Janne Bromseth og Skeiv kunnskap.

Sett av 15 minutter og se Bromseths miniforedrag spilt inn under Oslo Pride 2020 – og bli litt klokere:

Miniforedraget over gir en innføring i – blant annet – hvordan vi kan vi skape inkluderende helse- og omsorgstjenester, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.

En viktig del av et arbeid for å skape likeverdige og inkluderende tjenester er å reflektere rundt hvilke normer som preger en selv og de helse- og omsorgsvirksomhetene en jobber i.

Vi behøver både ny kunnskap og bevissthet rundt egne holdninger for å kunne endre på hvordan vi møter andre som tjenesteytere- og det beste er å gjøre det sammen med kollegaene dine!

Her er noen tips til ressurser du og dere kan bruke i denne prosessen:

 

Bok: Veier til inkluderende eldreomsorg – skeive perspektiv

I boka Veier til inkluderende eldreomsorg- skeive perspektiv (Bromseth 2019), del 2, finner du flere konkrete case og refleksjonsoppgaver som kan gjøres alene eller sammen. I kapittel 6 finner du for eksempel en sjekkliste for god praksis. Hva gjør dere på din arbeidsplass, og hva har dere ikke tenkt på? 

Kjøp boka eller last den ned som PDF her. 

Introduksjonskurs – på nett

Ta også Skeiv kunnskaps introkurs om normer, kjønn og seksualitet.

Kurset  er et refleksjonsverktøy for deg alene – individuelt – eller i ansattgruppesituasjon –  for å reflektere over egne perspektiver og egen praksis.

Kurset er interaktivt og tar ca 30 minutter å fullføre. Hovedformålet er å skape refleksjon og øke kompetansen om mangfold med spesielt fokus på normer, kjønn og seksualitet – om hvordan vi møter tjenestemottakere og hverandre som kollegaer.

Normer, kjønn og seksualitet – hva er det?

Se også SVTs kortfilmdokumentar Löftet

Kortfilmdokumentaren Löftet av Paula Gustafsson fra 2017 handler om Helle og Maj-Briht som har bodd sammen i 37 år. Helle må en periode flytte til sykehjemmet på grunn av et slag og de to tvinges til å leve akdskilt.

Löftet er en skildring av dyp kjærlighet, intenst savn etter hverandre, der andre mennesker er avgjørende for å hjelpe de to til å fortsette å være nær.


Refleksjonsoppgaver – Löftet 
 

Se dokumentaren Löftet av Paula Gustafsson med en eller flere kollegaer, og reflekter sammen etterpå:

  • Maj-Brith sier at da sykehjemmet foreslår at hun kan flytte inn hos Helle, sier hun at de vil sove i samme seng- et ønske som forbigås i stillhet. Dette ender med at Maj-Brith blir boende hjemme. Hva kunne personalet gjort og sagt annerledes?
  • Mange skeive ønsker ikke å være åpne for andre beboere på sykehjem. Hva kan gjøres i praksis for å gjøre det lettere å ha intime relasjoner for skeive som bor på sykehjem?

Bestill kurs om normer, kjønn og seksualitet!

Ønsker du å lære mer om hvordan din arbeidsplass kan bli et sted hvor alle kan være seg selv? Ta kontakt med Skeiv kunnskap. Vi tilbyr gratis kurs og tilpassede kompetansehevende opplegg for din virksomhet i Oslo kommune.