Endelig innkalling til årsmøte 2024 i FRI Oslo og Viken er i dag, lørdag 17. februar 2024, sendt medlemmer på e-post. 

Årsmøtet er FRI Oslo og Vikens øverste demokratiske organ, hvor styrets leder, nestledere og styremedlemmer velges. Årsmøtet består av medlemmene av FRI i Oslo og Viken som møter opp.

Videre bestemmer årsmøtet fylkeslagets arbeidsprogram for 2024, vedtar budsjett med mer.

Innkallingen, med styret innstillinger til sakene, valgkomiteens innstilling til nytt styre og mer – alt om årsmøtet 2024 – finner du her!