Engasjer deg i FRI Oslo og Viken!
Valgkomiteen i FRIs største fylkeslag ønsker nå å snakke med deg som bor i Oslo og Viken (Akershus, Buskerud og Østfold).

Fra og med 1. januar 2020 trer fylkesreformen i kraft, og fylkene som i 2019 var Akershus, Østfold og Buskerud ble slått sammen til ett stort fylke: Viken.

For FRI Oslo og Akershus (FRI OA) betyr det at vi – les medlemmene via årsmøtet –  skal ta stilling til om vi skal endre navn, og om vår virksomhet skal omfatte hele Viken, i tillegg til Oslo.

Styret i FRI OA og i nåværende FRI Østfold innstiller på en sammenslåing, og at FRI Oslo og Akershus skal bli FRI Oslo og Viken i 2020. Dette bestemmes under vårt årsmøte 29. februar. Årsmøtet velger også ny leder, nye styremedlemmer, arbeidsprogram og bestemmer annen politikk i laget.

Søker forskjellige folk, fra hele regionen

Velger årsmøtet å gå inn for sammenslåingen trenger og ønsker vi et styre i FRI Oslo og Viken som er så mangfoldig som den nye stor-regionen er, og så mangfoldig som vårt miljø er.

Det betyr at valgkomiteen nå ønsker å snakke med folk fra Buskerud og Østfold, i tillegg til Oslo og Akershus. Valgkomiteen ønsker å snakke med folk med forskjellige bakgrunner.

Vi jobber med mangfold, pride og frihet hele året, og sier klart og tydelig nei til rasisme, diskriminering og hat.

Sosiale tiltak, trygge møteplasser, holdningsskapende arbeid, rettigheter og politikk – hvor unge, mindre unge og eldre lesbiske, homofile, bi/pan, transfolk, interkjønn og skeives liv er fokus – det er det vi holder på med.

FRI Oslo og Akershus, som altså ligger an til å bli FRI Oslo og Viken, har over 20  aktivitetsgrupper, er avsender av Drammen Pride og Oslo Pride, rommer aktivitetsgruppa FRI Kongsberg og har om lag halvparten av medlemmene i FRI på landsbasis.

 

Har du lyst til å engasjere deg frivillig i styrearbeidet?

Valkomiteen vil snakke med deg - Hans og Martine


 
Valkomiteen vil snakke med deg – Hans og Martine.

Hvis du er interessert i å stille som kandidat til det nye styret, eller om du ønsker å nominere noen (med forbehold om at du har avklart dette med vedkommende på forhånd), vil valgkomiteen veldig gjerne snakke med deg nå.

Bli med – engasjer deg! Ta kontakt med valgkomiteen direkte på e-post vk@frioa.no eller via skjemaet her

Sammen endrer vi holdninger knyttet til kjønn, kjønnsidentitet og seksualitet, og gjennom det bidrar vi til et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn med plass til alle mennesker.

Spørsmål?

Lurer du på noe? Ta kontakt med valgkomiteen direkte på e-post vk@frioa.no.

Les mer om hva styret jobber med i innværende perioden i arbeidsprogrammet. FRI OAs vedtekter, frister og annet om FRI OAs årsmøte finner du her.