Bildet: Stensløkka Ressurssenter er Oslos første offisielle Regnbuefyrtårn, som er kompetansehevingsaktøren Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken sitt nye kvalitetsmerke. Fra venstre i bildet: Ansatte på Stensløkka Ressurssenter; Anine Lundh, Tonje Ugeland, «tidligere beboer», Dorthe Pedersen Downey, institusjonssjef Stensløkka Ressurssenter, samt fra Skeiv kunnskap; Hanna Christophersen og Viljar Eidsvik. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Stensløkka Ressurssenter er første virksomhet i hovedstaden som kan henge det synlige diplomet på veggen. Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken lanserer i dag sitt nye kvalitetsmerke – Regnbuefyrtårn.

Hanna Christophersen og Viljar Eidsvik i Skeiv kunnskap har sammen med Nanna Klingenberg fra Rosa kompetanse kurset og fulgt opp Stensløkka Ressurssenter gjennom 2020, og nå lanseres endelig kvalitetsmerket.

– Regnbuefyrtårn er endelig lansert. Det kjennes veldig godt og jeg er stolt av å kunne gi Stensløkka Ressurssenter, som første virksomhet i byen, det synlige beviset på at de er et Regnbuefyrtårn, sier Hanna Christophersen, faglig leder i Skeiv kunnskap.

Det nye kvalitetsmerke er i første omgang et tilbud for virksomheter i Oslo kommune, og innebærer en grundig kompetanseheving i kjønns- og seksualitetsmangfold. Programmet byr på kursing over tid, og virksomheten skal utarbeide en dedikert plan for handling og oppfølging de neste to årene. Skeiv kunnskap jobber med å utvikle tilbudet til både kommunale og private arbeidsplasser i hele Oslo og Viken.

– Det å bli et Regnbufyrtårn krever dedikasjon av virksomhetene. Dette skal sikre gjennomføring av reelle endringsprosesser, som skal fremme likeverdige tjenester og skape trygge arbeidsmiljø for alle. Vi vet av erfaringer fra lignende prosjekter i Sverige at et kvalitetsmerke kan ha mye å si for brukere som bryter med normer for kjønn og seksualitet, sier Christophersen.

 

Anbefaler alle virksomheter å bli med

Det første Regnbuefyrtårnet i Oslo er altså Stensløkka Ressurssenteret, som er et rus- og medikamentfritt felleskap, hvor tidligere rusmisbrukere bor og blir fulgt som forberedelse til nye liv i egne boliger.

Dorthe Pedersen Downey, institusjonssjef ved Stensløkka Ressurssenter, er stolte av å være det første Regnbuefyrtårnet og anbefaler alle virksomheter å bli med på prosessen.

– Vi er veldig veldig stolte over å være det første Regnbuefyrtårnet. Dette er vi både takknemlige for og stolte av, rett og slett, og jeg anbefaler alle andre virksomheter i Oslo kommune å slenge seg på, sier Pedersen Downey.

– Det å være med på dette her har vært utrolig lærerikt og fint, og ikke noe skummelt i det hele tatt. Jeg tror det er veldig viktig både for arbeidsmiljø og for de folka vi gir tjenester til at vi arbeider ordentlig med tematikken, og at vi gjør det over tid. Nå skal diplomet henges opp i vår flotte hall, hvor det får en veldig staselig plass ved siden av miljøfyrtårn-diplomet. Alle som kommer til oss skal se at vi er Regnbuefyrtårn, sier Pedersen Downey.

Nye steg på veien til “Stolt og fri”

Leder i FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø, er i dag ekstra stolt av Skeiv kunnskap. Han mener kvalitetsmerket og sertifiseringen som tilbys gjennom Regnbuefyrtårn er nye, gode steg på veien til å bli “Stolt og fri”, som er tittelen på Oslo kommunes vedtatte handlingsplan på kjønns- og seksualitetsmangfold.

– Det å bli et Regnbufyrtårn innebærer at virksomheten forplikter seg til langsiktig arbeid. Det er viktig og riktig for å få til endringer. For å kunne få til bedring av levekår for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Og det er ekstra gøy å se at under ett år etter at handlingsplanen «Stolt og fri» ble vedtatt, er gjennomføringen av kompetansehevingstiltak ordentlig i gang. Gratulerer til Stensløkka Ressurssenter som det første av mange Regnbuefyrtårn i tiden som kommer, sier Nils-Erik Aasen Flatø.