Europe4All: De siste årene har oppslutningen om autoritære ledere og såkalte «tradisjonelle» verdier økt verden over. Lhbt-rettigheter er under press, og den påståtte trusselen fra «lhbt-ideologi» brukes av populister for å innskrenke grunnleggende menneskerettigheter.

Noen av våre arrangement under Oslo Pride 2021:

mai

Ingen arrangement

Hele pride-programmet i Oslo.

 

Ytringsfriheten og forsamlingsfriheten er under press i flere land

Ytringsfriheten og forsamlingsfriheten er under press i flere land, og kamp mot lhbt-folk og støttespillere brukes av autoritære myndigheter i angrep på demokratiet. Konsekvensene er store, både for individer og sivilsamfunn. Vi skal aksjonere for å sikre ytringsfriheten til de mange menneskerettighetsforsvarererne i Europa som står opp for rettighetene til lhbt-personer og andre minoriteter, og som forsvarer mangfold og likestilling.

I de senere årene har vi sett en særlig negativ utvikling i folkerike land som Tyrkia, Polen og Russland, og vi har derfor valgt å fokusere på disse landene. Alle landene skårer blant de aller laveste på ILGAs regnbue-indeks publisert 17. mai i år.

Retorikken som brukes, der lhbt-folks liv brukes som politisk ammunisjon, der våre rettigheter settes opp mot «familien», er ikke noe som skjer bare i Europa. Vi merker det også her i Norge, der legitim rettighetskamp for individers frihet beskrives som en «ideologi». Verden er sammenvevd. Og Europa er nærmere enn du tror.

Kampanjen #Europe4All er et samarbeid mellom FRI, Den Norske Helsingforskomité, Amnesty og Oslo Pride.

Sammen

Leder i FRI, Inge Gjestvang oppfordrer til å slutte opp om årets feiring:

– Vi håper folk vil delta i aksjoner og parader, enten digitalt eller fysisk, gjennom hele pride-sesongen og bidra til økt kunnskap om skeives levekår i et internasjonalt perspektiv. Vi vil fortelle styresmaktene i de aktuelle landene at verden ser dem, og støtte våre allierte i kampen for et Europa og en verden med plass til alle.

Landene

Kart over polen med pride-fargerPolen: I Polen er retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet blitt et symbol for konflikten om mer grunnleggende verdier og rettigheter, inkludert betydningen av menneskerettigheter og Polens forhold til EU. Nesten 100 byer og områder i Polen har vedtatt resolusjoner mot såkalt lhbt-ideologi eller signert såkalte «familiecharter» for å støtte opp om heterofile relasjoner. Våre samarbeidspartnere rapporterer om mer hatkriminalitet og det har skjedd angrep på Pride-parader.

I årets Regnbue-indeks ligger Polen på en 43. plass av 49 land.

Kart over Tyrkia i pride-farger

Tyrkia: Et kuppforsøk mot president Ergogan i juni 2016 ført til unntakstilstand og forbud mot offentlige lhbt-arrangement både i Ankara og andre byer. I juli 2018 ble unntakstilstanden opphevet. Likevel bestemte lokale myndigheter i Ankara at totalforbudet mot alle typer offentlige lhbt-arrangement skulle videreføres. Studenter og akademikere er under press, og aktivister rettsforfølges.

Tyrkia scorer nest lavest på ILGAs regnbueindeks i år.

Kart over Russland med Pride-Farger

Russland: Et annet naboland der utviklingen bekymrer er Russland, der statsdumaen i 2013 vedtok den såkalte anti-propaganda loven som forbyr positiv omtale av lhbt-personer overfor barn og unge under 18. Anti-propaganda loven har bidratt til en økt diskriminering og hatvold rettet mot lhbt-personer. Loven rammer særlig unge, som ikke lenger får tilgang til viktig informasjon om egne liv.  Den blir også aktivt brukt til å kontrollere og begrense aktivitetene til personer og organisasjoner som jobber for lhbt-personers rettigheter. Russland ligger 46. plass på ILGA Europes Regnbue-indeks.

Engasjer deg:

Det arrangeres prides i hele sommer og utover høsten over det ganske land. Program og omfang varierer, men å samles sammen i kjærlighet, fest og protest er det samme over alt. Vis at du støtter folks rett til å være den de er ved å støtte priden nær deg!

Når og hvor er pridene?
Sjekk pride-kalenderen her!