3. juridisk kjønn - hva skjer?

tir25juni13:003. juridisk kjønn - hva skjer?

Hva

Velkommen til en samtale mellom om innføring av 3. juridisk kjønn i Norge, om hovedanbefalingene fra utredningen av 2023, barrierer for iverksetting før 2032 og hvor går vi videre nå?

Med oss i samtalen har vi statssekretær Even Aleksander Hagen fra Kultur- og likestillingsdepartementet, Åshild Marie Grønningsæter Vige, seniorrådgiver i Bufdir og Marianne Gulli, leder FRI Oslo og Viken.

Bakgrunn:
Ikke-binære har dårligere levekår og livskvalitet enn andre, også andre skeive, og er mer utsatt for utenforskap, diskriminering og vold enn andre. Ikke minst, mangler ikke-binære juridisk anerkjennelse, det påvirker livskvaliteten og levekårene deres negativt.

Dette er deler av problembeskrivelsen som ligger til grunn i Bufdir sin utredning om innføring av en tredje juridisk kjønnskategori, gjennomført på oppdrag fra regjeringen. I utredningen ble en rekke ulike tiltak vurdert, og konklusjonen var at alle i ulik grad vil bidra til å nå målet om at ikke-binære er likestilt og opplever en anerkjennelse av sin kjønnsidentitet.

Å opprette en tredje juridisk kjønnskategori og gjennomgang av relevant lovgivning – er det som er forventet vil ha klart størst positive virkninger og er best egnet til å nå målene for utredningen. På tross av dette er signalene fra regjeringen at dette ikke vil bli innført før i 2032. Derfor spør vi:

3. juridisk kjønn – hva skjer nå?
Tirsdag 25. juni 2024, klokken 13:00.
På Pride House, Oslo Pride: Legenes hus kurs- og konferansesenter, Oslo .
Åpent for alle –  gratis arrangement.
Velkommen!

↓↓↓
Vil du støtte arbeidet for et åpent og inkluderende samfunn, hele året?
FRI fortsetter arbeidet FOR skeives ukrenkelige menneskerettigheter i Norge og i verden, som vi har gjort siden 1950. Og vi vil gjerne ha deg med på laget!
→ Bli medlem: https://stott.foreningenfri.no/medlem
→ Gi en gave: https://stott.foreningenfri.no/

Tid

25. juni 2024 13:00(GMT+02:00)