71BODIES - samtaleprogram

lør09sept13:00lør14:3071BODIES - samtaleprogramm/ Daniel Mariblanca, Jan Elisabeth Lindvik, Esben Esther Pirelli Benestad, Ingun Vik og flere

Hva

I sammenheng med forestillingen A True Story av 71BODIES arrangerer Dansens hus, i samarbeid med FRI Oslo Viken, to samtaler lørdag 9. september m/ Daniel Mariblanca, Jan Elisabeth Lindvik, Esben Esther Pirelli Benestad, Ingun Vik og Eva Solheim.

Del I: Kunst og trygge mulighetsrom – kl. 13:00-13:40

Hvordan åpner kunst opp mulighetsrom som er viktige for unge menneskers tanker om egen identitet og opplevelse av seg selv? I denne samtalen vil dansekunstner Daniel Mariblanca, forfatter Jan Elisabeth Lindvik og lege Esben Esther Pirelli Benestad snakke om hvordan kunsten fungerer som en bærebjelke i å skape et åpnere og mer inkluderende samfunn, og hvordan deres arbeid og praksis er med på å understreke dette. Inngangen i samtalen er boken A True Story som er en viktig del av danseverket med samme tittel. Samtalen inkluderer en introduksjon til The Magical Book of A True Story, produsert av 71BODIES og illustrert av Claudia De Sessa, som er produsert parallelt med forestillingen A True Story. Samtalen ledes av formidlingskonsulent ved Dansens Hus, Jonas Øren.

Del II: Unge i bevegelse mot seg selv – kl. 13:50-14:30

Med utgangpunkt i forestillingen A True Story, snakker styreleder i FRI Oslo Viken, Jan Elisabeth Lindvik, med Ingun Vik fra Helsestasjon for kjønn og seksualitet og Eva Solheim fra foreldregruppa hos Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. De vil blant annet fokusere på viktigheten av trygge familiære bånd, mellommenneskelighet og selvutfoldelse, og hva dette har å si for barn og unge som er i bevegelse for å finne seg selv.
Etter samtalen er det mulig å oppleve forestillingen A True Story som vises både kl. 15:00 og 18:00
Praktisk informasjon:

Dato: Lørdag 09.09.23
Tid: 13:00-14:30
Sted: Dansens Hus Bar

Tid

9. sept 2023 13:00 - 14:30(GMT+02:00)

Arrangementsadresse

Dansens Hus

Oslo Vulkan 1, 0182 Oslo, Norway

Other Events

Finn fram - via google maps