8. mars: FRI stiller seg bak Inkluderende feminisme

ons08mars18:008. mars: FRI stiller seg bak Inkluderende feminisme

Hva

FRI Oslo og Viken stiller seg i 2023 bak den alternative feministiske markering av 8. mars, som intiativet Inkluderende Feminisme står bak.

I det offisielle 8. mars-toget fikk vi inn parolene «Oppfyll transkvinners menneskerettigheter – Stopp hets mot transkvinner!» og «Ingen er fri før alle er fri – Internasjonal solidaritet med alle skeive kvinner».

Når FRI Oslo og Viken likevel velger å prioritere Inkluderende Feminisme-initiativet 8. mars, er grunnen at vi støtter vurderinger gjort av ulike organisasjoner som jobber tett med brukerne sine. Det er her kompetansen i alle de konfliktfylte spørsmålene som utspant seg på 8. mars-komiteens møte i Oslo ligger (gjelder i flere spørsmål). Uten denne kompetansen øker frykten for det ukjente. Denne frykten ønsker vi å motarbeide. Vi vet at irrasjonelle handlinger oftest stammer fra følelsen av frykt. Frykt øker også aggresjonsnivået mellom feministiske og/eller skeive grupperinger.

FRI Oslo og Viken ønsker å beskytte sårbare grupper i samfunnet. Transinkludering, antirasisme og inkluderende feminisme er derfor våre viktigste arbeidsområder – selvsagt også på Kvinnedagen 8. mars.

FRI Oslo og Viken mener Inkluderende Feminisme-initiativet er et godt tilskudd til andre 8. mars-arrangement og at dette utvider rommene og bidrar til å skape det inkluderende samfunnet vi ønsker, et samfunn som har plass til alle.

FRIs medlemmer står selvsagt fritt til å støtte andre paroler og delta på andre arrangement 8. mars, samtidig håper vi at flest mulig finner veien til Eidsvoll Plass utenfor Stortinget.

Bakgrunn/les mer:

Opprop om Inkluderende feminisme i februar 2023: 2611 feminister mot transfobi

Delta også på Inkluderende feminisme event, hvor du finner mer informasjon!

Tid

8. mars 2023 18:00(GMT+02:00)