Årsmøte 2023 - FRI Oslo og Viken

lør25febTid: SE DETALJERÅrsmøte 2023 - FRI Oslo og Viken

Årsmøte 2023 - FRI Oslo og Viken

Hva

Demokratiet i FRI Oslo og Viken samles lørdag 25. februar 2023 og bestemmer veien videre. Ledelse skal velges og lokalt arbeidsprogram for å bedre livene til skeive i Oslo og Viken skal bestemmes.

Fra Halden i sør til Hallingdal i nord er det engasjerte folk knytta til FRI Oslo og Viken (FRI OV), som frivillig driver viktige tilbud, Pride-festivaler og som skaper viktige møteplasser lokalt.

I FRI OV er det over 30 aktivitetsgrupper + pridefestivaler som styret i FRI OV støtter oppunder gjennom året. Dette er et arbeid du nå kan engasjere deg i. Som styremedlem i i FRI OV, som også er frivilligverv – påvirker du hvordan FRI OV jobber, hvilke sake en prioriterer lokalt, i media overfor politikere og så videre.

Det er på årsmøtet at styret velges (samt det overordnede arbeidsprogrammet) – og fram til da jobber valgkomiteen i FRI OV med å finne folka som skal utgjøre styret for kommende periode (fra årsmøtet februar 2023 – til årsmøtet februar 2024). Ønsker du å stille til valg og bli med i styret det neste året? Da vil vi Øystein Solvang som leder valgkomiteens arbeid gjerne snakke med deg. Ta kontakt med Øystein på e-post vk@friosloviken.no.

Årsmøtet avholdes i Oslo (samt digitalt) lørdag 25. februar. Tid og sted oppdateres. Sett av datoen nå!

Saken som årsmøtet skal behandle, diverse tidsfrister (for eksempel dine innspill), samt hva som er gyldig medlemskap er definert i vedtektens punkt 6,

Tid

Tid: SE DETALJER (Lørdag)