Ballroom & Voguing Panel talk

søn28feb14:00Ballroom & Voguing Panel talkEksternt arrangement

Hva

(English version further down)

Innmeldt, eksternt arrangement:

Panelsamtalen kan følges digitalt på Dansens Hus Oslo sin Facebookside

28. februar er det ett år siden The Duality Kiki Ball ble presentert av Dansens Hus Oslo og Mother Cassandra Meraki. Siden vi ikke kan samles til ball i år inviterer vi i stedet til en panelsamtale og premiere på en kortfilm med noen helt spesielle mennesker fra ballroom-miljøet i Oslo, produsert av Antero Hein.

Hovdtema for panelsamtalen er ballroomscenen og hvordan vi kan jobbe for at kulturen vokser på en måte som sørger for et trygt og inkluderende miljø for menneskene kulturen var laget av og for. Samtalen vil være nyttig for medlemmer av ballroomscenen, BIPOCs, LHBTQ -personer, i tillegg til alle andre som ønsker å lære mer om å være en alliert, om privilegier og om å bygge trygge møteplasser for sine miljøer.

Temaer:
– Forskjeller i ballroomscenen i de forskjellige Europeiske landene.
-Læringsprosesser og erfaringer fra å bygge og utvikle ballroomscenen fra paneldeltakerne.
-Hvordan være en god alliert, og hvordan ikke være performativ som alliert?
-Hva er privilegier, når bør man bruke de og når skal man ta et steg tilbake?

Panel:
International Mother Gorgeous Keehdi Gucci (France) – he/him & she/her
European Mother Georgina Leo Saint Laurent, German Pioneer (Germany) – she/her
Godmother Paris chapter Gorgeous Habibitch Gucci (France/Algeria) – she/they
Samara Revlon (Denmark/Egypt) – she/her

Moderator:
Grace Tabea Tenga (Norway)- she/her

Panelsamtalen kan følges digitalt på Dansens Hus Oslo sin Facebookside. Streamen er tilgjengelig for alle, gratis og krever ingen registrering!

ENGLISH
The panel talk will be streamed on Dansens Hus’ Facebook page. 

The stream is open for everyone to watch, it’s free and requires no registration! We will also release a limited amount of free tickets for the main stage at Dansens Hus where the panel will be with us digitally on the screen and our moderator in the room with the audience. Those who have tickets for Dansens Hus will get to see the short film first – before it’s released online for everyone to see.

The conversation will be held in English.

28th of February marks 1 year since The Duality Kiki Ball was presented by Dansens Hus Oslo and Mother Cassandra Meraki. As we cannot gather for a ball this year, we will have a panel talk and premiere a short film with some lovely people of the Oslo ballroom community produced by Antero Hein.

The panel talk will be about the ballroom scene and how we can make sure it grows and expands in a way that keeps it safe and inclusive to the communities it was made by and for. This conversation will be of interest to the members of the ballroom community, BIPOCS, LGBTQ -persons as well as others who want to learn more about allyship, privilege and building a safer space for their communities.

The panel talk will happen in English.

Topics:
-Differences in the ballroom scene between the European countries.
-Learning processes and experiences from building and growing the ballroom scene from the panel.
-How to be a good ally and how to not be performative in your allyship?
-What is privilege, when to use it and when to step back?

Panel:
International Mother Gorgeous Keehdi Gucci (France) – he/him & she/her
European Mother Georgina Leo Saint Laurent, German Pioneer (Germany) – she/her
Godmother Paris chapter Gorgeous Habibitch Gucci (France/Algeria) – she/they
Samara Revlon (Denmark/Egypt) – she/her

Moderator:
Grace Tabea Tenga (Norway) – she/her

Tid

28. feb 2021 14:00(GMT-11:00)