Behandling for personer med kjønnsinkongruens

man21des12:00Behandling for personer med kjønnsinkongruens

Hva

Oslo kommunes råd for kjønns- og seksualitetsmangfold (RKS) inviterer med dette til åpent temamøte om behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens.

Møtets mål er å gi RKS, og andre informasjon om:
– de pågående prosessene med desentralisering av helsetilbud. Beskrive Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS) sin målgruppe, arbeidsform og stilling i kommunen.
– hva endringen i ICD-11 betyr, hva som er føringen for helsehjelp i de nye nasjonale retningslinjene og hvordan brukeren, brukerorganisasjoner og HKS ikke er tilstrekkelig tatt med i dette arbeidet.
– hva som er problematisk med NBTS sin modell og hvorfor brukerne har behov for et lavterskel tilbud med høyspesialisert kompetanse som i dag kun finnes hos HKS.

Til arrangementet kommer:
Ingun Wik, pediatrisk sykepleier, helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS) og leder for Helsestasjonen for kjønn og seksualitet. Ingun vil gi oss informasjon om HKS nåværende situasjon og HKS sine ønsker fremover.

Aleksander Sørlie, sykepleier og fagansvarlig i Pasientforeningen for kjønnsinkongruens (PKI), gir oss informasjon om hva som ligger i de nasjonale retningslinjene og hva som ikke er bra med retningslinjene? Og behandlingen sett i lys av pasient- og brukerrettigheter.

Luca Dalen Espseth, lektor i naturfag, mastergrad i kjønnsstudier og rådgiver i Foreningen FRI, vil gi oss informasjon om hva personer med kjønnsinkongruens opplever nå og hva som skal til for at mennesker som trenger det får den behandlingen og oppfølgingen som skal til for at hver enkelt skal bli ivaretatt.

Temamøtet vil bli filmet.

Det er derfor mulig å sende inn spørsmål anonymt til rådsleder Hans Heen Sikkeland på hhsikkeland@gmail.com eller på telefon 92800215. Hvis du ikke ønsker at ditt ansikt skal vises under temamøtet må du huske på å skru av kamera inne på zoom eller på din telefon/datamaskin.

Du kan kontakte Hans Heen Sikkeland på 92800215 eller på epostadressen hhsikkeland@gmail.com hvis du har andre spørsmål til RKS eller for dette arrangementet.

Møtet finner sted på Zoom og vil starte klokken 12:00. Husk å logge deg inn på møtet før klokken 12:00.

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Tid

21. des 2020 12:00(GMT+02:00)