Digital fagdag: Eldre og seksuell helse

ons27okt(okt 27)12:00tor28(okt 28)15:00Digital fagdag: Eldre og seksuell helse

Hva

Bedre seksuell helse for alle over 60!
– en fagdag for helsepersonell som jobber med eldre voksne
Seksualitet er en viktig ressurs livet igjennom, og påvirker vår livskvalitet. Aldring og sykdom kan påvirke seksualiteten negativt, men seksualiteten kan også spille en viktig rolle for mestring og utholdenhet for eldre voksne og kronisk syke. Likevel tematiseres seksualitet sjeldent i møter mellom helsepersonell og eldre voksne pasienter. Vi har derfor utarbeidet en fagdag om hvordan en kan inkludere seksualitet i helsearbeid rettet mot eldre voksne.
27. og 28. oktober, kl 12-15, arrangerer vi en digital fagdag for alle ledere i helse- og omsorgstjenesten.
Arrangeres av: Likestillingssenteret, Skeiv kunnskap (FRI Oslo og Viken), Likestillingssenteret KUN og Sex & politikk.
Målet med fagdagen er
• å gi deltakerne økt kunnskap om betydningen av seksualitet og seksuell helse hos eldre voksne.
• at deltakerne, gjennom bruk av praksisnære refleksjonsoppgaver og filmer, kan se egen praksis i nytt lys og bidra til å skape endring på egen arbeidsplass.
• å reflektere rundt hvordan arbeidet med seksuell helse kan integreres i det hverdagslige rutine- og kvalitetsarbeidet i rollen som leder.
Fagdagen vil blant annet inkludere følgende tema
• Sex over 60
• Ansattes rolle
• Seksuell helse i eldreomsorgen
• Kommunikasjon med eldre om seksuell helse
• Likeverdige offentlige tjenester og vern mot diskriminering, med fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold, etniske, religiøse og nasjonale minoriteter, og funksjonsevne.
Påmelding via Likestillingssentrenes nettskole – Programmet: Eldre og seksuell helse – https://likestillingssenteret.no/delta/

Tid

27 (Onsdag) 12:00 - 28 (Torsdag) 15:00(GMT+02:00)