Digital T*-kafé / Digital T*-café

fre07juni18:00fre20:00Digital T*-kafé / Digital T*-café

Hva

Vel møtt til vår digitale møteplass på zoom for alle som er trans eller som lurer på om
de er trans. t*-kafe starter klokken 18:00 og holder på til 20:00. hovedspråk i kafeene er norsk, men vi kan lage
eget grupperom med engelsk som hovedspråk og vi støtter hverandre i å oversette mellom ulike språk ved behov.🙂

Litt mer om kafeen: På DigiT*-kafé er alle trans- og «kanskje trans»-folk velkomne. Her kan du møte andre for å snakke
om felles og ulike tanker, følelser og erfaringer rundt kjønn, eller om helt andre ting i et kjønnsmangfoldig
fellesskap.

Alle kan delta, uansett hvor du befinner deg i landet. De språkene som brukes mest er norsk, svensk og engelsk. Med
jevne mellomrom har vi en café med hovedspråk engelsk. Vi kan bistå med å finne tolk om du hovedsakelig snakker et
annet språk. Dette er et rom der vi tar felles ansvar for å være greie, lytte til hverandre og tilby kunnskap som
bidrar til å gjøre dette til en vennlig og modig møteplass. Vi tolererer ikke transfobi, homofobi, bifobi, funkofobi,
rasisme og annen diskriminering.

Finn og bli gjerne med i gruppa
Kjønnsmangfoldskafé Fri – Foreningen for kjønns- og
seksualitetsmangfold


Welcome to our online meeting place for all transgender and gender diverse people in Oslo, Viken and in the rest of
Norway.

We meet up the first Friday of the month – from CET 18:00-20:00.

More about the T*-café for Norway: Every trans or «I think I might be» trans person is
welcome. The café is a space to meet other transfolks to chat about topics related to gender or whatever else. If we
are many participants, we divide into smaller breakout rooms that we create together. The languages most used are
Norwegian, Swedish and English. We can help to find translators for other languages if your Norwegian is limited.
Every so often we have a café with English as the main language. The café aims to be a friendly and brave meeting
place where we take joint responsibility for being fair, educating and listening to each other. We don’t tolerate
transphobia, homophobia, biphobia, ableism, racism and other forms of discrimination.

There is also a closed FB group you can ask to join if you want:
Kjønnsmangfoldskafé Fri – Foreningen for kjønns- og
seksualitetsmangfold

Tid

7. juni 2024 18:00 - 20:00(GMT+02:00)