Dette er et gjentakende arrangement

Digital T*-kafé / Digital T*-café - høst 2023

fre01sept18:00fre20:00Digital T*-kafé / Digital T*-café - høst 2023

Hva

► FRI OV – Digital T*-kafé – for Oslo, Viken og hele Norge.

Vel møtt til vår digitale møteplass på Zoom for alle som er trans eller som lurer på om de er trans.

Arrangeres hver første fredag i måneden.
(4. aug – 1. sept – 6. okt og 3. nov og 1. des)

T*-kafe starter klokken 18:00 og holder på til 20:00. Hovedspråk i kafeene er norsk, men vi kan lage eget grupperom med engelsk som hovedspråk og vi støtter hverandre i å oversette mellom ulike språk ved behov. 🙂

Følg linken: https://zoom.us/j/97231729331 og bli med enten via Zoom-appen eller via nettleseren din.

Litt mer om kafeen: På DigiT*-kafé er alle trans- og «kanskje trans»-folk velkomne. Her kan du møte andre for å snakke om felles og ulike tanker, følelser og erfaringer rundt kjønn, eller om helt andre ting i et kjønnsmangfoldig fellesskap.

Alle kan delta, uansett hvor du befinner deg i landet. De språkene som brukes mest er norsk, svensk og engelsk. Med jevne mellomrom har vi en café med hovedspråk engelsk. Vi kan bistå med å finne tolk om du hovedsakelig snakker et annet språk. Dette er et rom der vi tar felles ansvar for å være greie, lytte til hverandre og tilby kunnskap som bidrar til å gjøre dette til en vennlig og modig møteplass. Vi tolererer ikke transfobi, homofobi, bifobi, funkofobi, rasisme og annen diskriminering.

Finn og bli gjerne med i gruppa Kjønnsmangfoldskafe´ Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold på facebook også!

T*-cafe Oslo, Viken & Norway – digital edition.
Welcome to our online meeting place for all transgender and gender diverse people in Oslo, Viken and in the rest of Norway.
We meet up the first Friday of the month – from CET 18:00-20:00.
The main language of the cafés is Norwegian, but we can make a breakout room with English as the main language and/or do our best to translate for each other between different languages as necessary. 🙂
You can use your internet browser or download the zoom app to attend:
https://zoom.us/j/97231729331

More about the T*-café for Norway:

Every trans person is welcome. The café is a space to meet other transfolks and «I think I may ne trans» – folks and chat – about topics related to gender or whatever else. If we are many participants, we divide into smaller breakout rooms that we create together. The languages most used are Norwegian, Swedish and English. We can help to find translators for other languages if your Norwegian is limited. Every so often we have a café with English as the main language. The café aims to be a friendly and brave meeting place where we take joint responsibility for being fair, educating and listening to each other. We don’t tolerate transphobia, homophobia, biphobia, ableism, racism and other forms of discrimination.

There is also a closed FB group you can ask to join if you want: Kjønnsmangfoldskafe´ Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Tid

1. sept 2023 18:00 - 20:00(GMT+02:00)