Dette er et gjentakende arrangement

Digital T-kafe - for hele landet // T-cafe - digital edition - Norway

fre02sept18:00fre20:00Digital T-kafe - for hele landet // T-cafe - digital edition - Norway

Digital t-kafe - for transpersoner og ikke-binære

Hva

↓↓ For info in English – read more, scroll down ↓↓

Digital T-kafe – for hele landet.
Vel møtt til vår digitale møteplass for alle som er trans eller som lurer på om de er trans.
Digital T-kafe arrangeres hver første fredag i måneden. T-kafe starter klokken 18:00 og holder på til 20:00 på Zoom.
Følg Zoom-linken den aktuelle datoen (se listen under) og bli med enten via Zoom-appen eller via din nettleser.
På T-kafe oss er alle transfolk velkommen uavhenging av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, transisjon, hudfarge, funksjonsnivå, livssyn og seksuell orientering.
Hos oss kan du møte andre i samme eller lignende situasjon som deg selv for å snakke om kjønn eller helt andre ting.
Blir vi mange deltagere deler vi oss opp i undergrupper. Undergruppene lager vi i felleskap og de kan være basert på interesser, språk, alder eller lignende.
Alle kan delta, uansett hvor en befinner seg i landet. De språkene som brukes mest er norsk, svensk og engelsk. Vi kan bistå med å finne tolk om du snakker et annet språk.
Dette er en tryggere møteplass uten transfobi, homofobi, bifobi, funkofobi, rasisme og andre diskrimineringsgrunnlag. Vi tar felles ansvar for å være greie, lytte til hverandre og tilby kunnskap som bidrar til å gjøre dette til en tryggere møteplass.
Datoer:
Fredag 2. september.
Fredag 7. oktober.
Fredag 4. november.
Fredag 2. desember.
——————————-
↓↓ Info in English ↓↓
——————————-
T-cafe – digital edition – Norway
Welcome to our online meeting place for all transgender and gender diverse people.
We meet up the first friday in the month – from CET 18:00-20:00.
Follow the Zoom-link at the date you are to attend (see list of dates further down in the text). You can use the browser or download the zoom app to attend:
Every trans person is welcome, regardless of gender identity, gender expression, transition, race, function, religion and sexual orientation.
Here you can meet others in the same or similar situation as yourselfe to talk about gender or other things.
If we are many participants, we divide into subgroups. We create the subgroups together and they can be based on interests, language, age or the like.
Everyone can participate no matter where they are, the languages most used are Norwegian, Swedish and English. We can help out finding translators for other languages.
This is a safer meeting place without transphobia, homophobia, biphobia, ableism, racism and other form of discrimination. We take joint responsibility for being fair, educate and listen to each other.
Dates:
Friday 2 September.
Friday 7 October.
Friday 4 November.
Friday 2 December.

Tid

(Fredag) 18:00 - 20:00