Digital T*-kafé - for Oslo, Viken og hele Norge

fre05juli18:00fre20:00Digital T*-kafé - for Oslo, Viken og hele Norge

Hva

↓↓ For info in English – scroll down ↓↓
—————————————–
FRI OV Digital T*-kafé – for Oslo, Viken og hele Norge – fredag 5. juli 2024.

Vel møtt til vår digitale møteplass på Zoom for alle som er trans eller som lurer på om de er trans.

T*-kafe starter klokken 18:00 og holder på til 20:00. Hovedspråk i kafeene er norsk, men vi kan lage eget grupperom med engelsk som hovedspråk og vi støtter hverandre i å oversette mellom ulike språk ved behov.🙂

Følg linken og bli med enten via Zoom-appen eller via nettleseren din.

Forslag til tema i julikaféen er: «Hva betyr pride for deg?»

Det er som alltid også åpent for å ønske seg et breakoutrom som bare er til skravling om løst og fast – vi lager jo kafeen smmen og tilpasser oss ulike behov 🙂 Vi innleder som vanlig kafeen med en liten hilserunde og et «ice breaker» spørsmål. Emil og Emre er vertskap denne gangen og vi gleder oss til å treffe & henge med dere over skjermen!
Litt mer om kafeen: På DigiT*-kafé er alle trans- og «kanskje trans»-folk velkomne. Her kan du møte andre for å snakke om felles og ulike tanker, følelser og erfaringer rundt kjønn, eller om helt andre ting i et kjønnsmangfoldig fellesskap.

Alle kan delta, uansett hvor du befinner deg i landet. De språkene som brukes mest er norsk, svensk og engelsk. Med jevne mellomrom har vi en café med hovedspråk engelsk. Vi kan bistå med å finne tolk om du hovedsakelig snakker et annet språk. Dette er et rom der vi tar felles ansvar for å være greie, lytte til hverandre og tilby kunnskap som bidrar til å gjøre dette til en vennlig og modig møteplass. Vi tolererer ikke transfobi, homofobi, bifobi, funkofobi, rasisme og annen diskriminering.
Deltagerlisten på facebookarrangementet er ikke synlig for andre.

Finn og bli gjerne med i gruppa Kjønnsmangfoldskafé Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold på facebook også!

T*-cafe Oslo, Viken & Norway – digital edition.
Welcome to our online meeting place for all transgender and gender diverse people in Oslo, Viken and in the rest of Norway.
We meet up the first Friday of the month – from CEST 18:00-20:00.

The main language of the cafés is Norwegian, but we can make a breakout room with English as the main language and/or do our best to translate for each other between different languages as necessary. 🙂

You can use your internet browser or download the zoom app to attend!

The suggested topic for the July café is: «What does pride mean to you?»

And as always we are happy to create a break out room that is just for hanging out and chatting about whatever you want to chat about – we create this space together, so we do our best to accommodate different needs. 🙂 We will as usual do a little round of introductions with a simple (and optional) icebreaker at the start of the café. 🤗 Emil and Emre are your lovely hosts this time.

We look forward to meeting & hanging out with you «on screen»! 🙂

More about the T*-café for Norway: Every trans or «I think I might be» trans person is welcome. The café is a space to meet other transfolks to chat about topics related to gender or whatever else. If we are many participants, we divide into smaller breakout rooms that we create together. The languages most used are Norwegian, Swedish and English. We can help to find translators for other languages if your Norwegian is limited. Every so often we have a café with English as the main language. The café aims to be a friendly and brave meeting place where we take joint responsibility for being fair, educating and listening to each other. We don’t tolerate transphobia, homophobia, biphobia, ableism, racism and other forms of discrimination.
The list of participants on the facebook-event is not visible to others.

There is also a closed FB group you can ask to join if you want:

Kjønnsmangfoldskafé Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold:

Tid

5. juli 2024 18:00 - 20:00(GMT+02:00)