Frihet til å elske / Matrix of Gender

lør18juniTid: SE DETALJERsøn14augFrihet til å elske / Matrix of GenderUtstilling. Foto, video, installasjon, billedkunst. Tirsdag - søndag kl.11.00 - 17.00.

Hva

Utstilling. Foto, video, installasjon, billedkunst. Tirsdag – søndag kl.11.00 – 17.00.

Hvor: Fossekleiva kultursenter, Bergerveien 2b, 3075 Berger.

Hva: Likestilling er en menneskerettighet som innebærer mulighet til deltagelse på lik linje med alle, uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. I økende grad står vi overfor en skremmende utvikling i mange land, hvor kjønnsidentifikasjon dras inn i en diskurs rundt nasjonalisme, patriotisme og et felles fiendebilde rettet mot vestens liberale verdier og opparbeidede menneskerettigheter. Et vesentlig tema i denne konteksten er hvordan forbudet mot homofili, lesbiske og transpersoner i eksempelvis Afrika, og store deler av Øst-Europa og Russland, ikke bare rammer enkeltindividets opplevelse av lidelse og brudd på menneskerettighetene, men også kunstnerens mulighet for en reell ytringsfrihet.

Arbeidet med å styrke lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnspersoners rett til likhet, frihet og integritet ble styrket i 2013 da Norge fikk et generelt forbud mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Utstillingen viser hvordan samtidskunsten speiler kjønnsmangfold og ulike, sentrale LHBT -temaer. Intensjonen med utstillingen er å skape et mulighetsrom der kunstfeltet problematiserer og frigjør begrepet «kjønn» fra tradisjonelle konvensjoner. Verkene i utstillingen viser en nyansert visualisering av forholdet mellom kjønn og samfunn hvor blant annet undertrykkelse, konvensjonelle kjønnsroller og kolonialisme problematiseres. Store deler av utstillingens verk løfter blikket utover Skandinavia og setter fokus på hvordan LHBT -bevegelser og personer med en ikke-binær kjønnsidentitet i store deler av verden opplever økende diskriminering i form av hatretorikk og brudd på sentrale menneskerettigheter. Det globale perspektivet åpner opp kunnskap og innsikt i hvordan individer i land som Brasil, Tanzania, Botswana, og Serbia opplever undertrykkelse, hat og en fare for å miste sine liv når de beveger seg utenfor kartet den heteronormative normen tilkjennegir.

Kunstnere:

Jinbin Chen 

Jo Ravn Abusland 

Julie Ebbing 

Kiyoshi Yamamoto/Nayara Leite 

Linda Bournane Engelberth 

Marin Håskjold 

Marte Gunnufsen 

Narve Hovdenakk 

Synnøve Sizou G. Wetten 

Terje Tjøme Mossige

 

I samarbeid med Bomuldsfabriken kunsthall i Arendal.

Tid

18. juni 2022 - 14. aug 2022 (Tid: SE DETALJER)(GMT+02:00)