Julaften med Skeiv Ungdom

søn24des10:00søn22:00Julaften med Skeiv UngdomArrangør: Skeiv Ungdom Oslo og Viken

Hva

// ENGLISH BELOW //
Velkommen til julefeiring med Skeiv Ungdom på selveste julaften 24. desember! Tradisjon tro inviterer vi til åpent hus på dagtid og middag på kvelden. På dagtid blir det jule-TV og avslapping på SubScene og man kan komme og gå som man vil – det er også fine muligheter for å trekke seg tilbake her, spille brettspill og ellers bare ha en rolig og fin dag med bra folk. På kvelden har vi reservert bord på vakre restaurant Norda inne på The Hub og for de som blir til slutten av kvelden, har SkUlenissen vært på ferde og funnet en liten gave.

Skeiv Ungdom betaler for alt og du trenger ikke være medlem for å delta, så lenge du er under 30 (eller akkurat 30) og støtter det vi gjør, er du velkommen! Du må registrere deg til selve arrangementet, påmeldingsskjema finner du her:

https://forms.gle/rZjQxev28tLKjt1a9

Mer informasjon og program vil bli tilsendt på mail til de påmeldte etterhvert. Dette er fjerde året på rad vi arrangerer julefeiring og vi gleder oss noe enormt ♥
Vi dekker reise innenfor Oslo og Viken. Ta kontakt på mail til osloviken@skeivungdom.no ved spørsmål. Arrangementet vil foregå i lokaler som er tilpasset rullestolbrukere, det vil være plass til å trekke seg tilbake/hvile og et relativt lavt støynivå gjennom dagen.

Trivselsregler:
– Skeiv Ungdom Oslo og Viken sine arenaer skal være trygge for alle. Rasistiske, homofobiske, transfobiske, funkfobiske og andre diskriminerende eller nedlatende ytringer tolereres ikke.
– Spør om pronomen og dersom du er usikker, bruk kjønnsnøytrale pronomen om personer inntil du vet hva de bruker.
– Spør om samtykke før du tar bilder av eller tar på andre.
– Henvend deg til en av våre arrangementansvarlige dersom du opplever noe ubehagelig.
– Ta vare på hverandre og prøv å gjøre arrangementet til tidenes beste hver eneste gang!

// ENGLISH //

Welcome to a Christmas celebration with Queer Youth on Christmas Eve, 24th of December! As per tradition we invite you to an open house during daytime and a nice dinner in the evening. During the daytime you can enjoy Christmas TV shows and relaxation at SubScene and you can come and go as you’d like – there are also nice opportunities to pull back a bit and relax on your own, play board games and otherwise just have a nice and quiet day with incredible people. In the evening we’ve booked a table at the beautiful restaurant Norda at The Hub and for those who stay until the end of the evening, the Queermas Santa might have a special little surprise.

Queer Youth pays for everything and you don’t have to be a member to participate, as long as you are 30 years old or younger and support what we do, you are welcome! You have to sign up for the event itself, the sign up form can be found here:

https://forms.gle/rZjQxev28tLKjt1a9

Practical info and the schedule for the day will be sent to the participants. This is our third year in a row doing this and we’re so excited!
We can help cover travel cost within Oslo and Viken. Get in touch at osloviken@skeivungdom.no if you have any questions. The event will find place in wheelchair accessible venues, there will be room to withdraw/rest and a relatively low volume through the day.

Some house rules:
– Queer Youth Oslo and Vikens arenas shall be safe for everyone. Racist, homophobic, transphobic, ableist or other discriminating or downgrading comments will not be tolerated.
– Ask about pronouns and if you are uncertain, use gender neutral pronouns about people until you know what they use.
– Ask about consent before photographing or touching others.
– Let one of the responsible volunteers know if you experience anything uncomfortable.
– Look after each other and try to make every event the best one yet

Tid

24. des 2023 10:00 - 22:00(GMT+02:00)