Kurs: Forbudet mot trakassering

ons23feb18:00ons20:00Kurs: Forbudet mot trakassering

Hva

Digitalt kurs om forbudet mot trakassering – 23. februar kl. 18:00.

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr trakassering på grunn av blant annet seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Men hva betyr egentlig dette forbudet i praksis, og hva kan man gjøre hvis man opplever å bli trakassert? Hvordan kan man forebygge at trakassering skjer, og hvem har ansvaret?

Helene Falch (hun/henne) og Nora Marie Haune Bornø (hun/de) fra Likestillings- og diskrimineringsombudet vil i dette kurset gi en intro til vernet mot trakassering og hva det innebærer – i lov og i praksis.

Påmelding her!

Tid

23. feb 2022 18:00 - 20:00(GMT+02:00)