Panelsamtale: Lærdom etter prideterroren - er anbefalingene gode nok?

man24juni19:00Panelsamtale: Lærdom etter prideterroren - er anbefalingene gode nok?

Hva

På relativt kort tid har tre terrorangrep rammet Norge, nærmere bestemt Arbeiderpartiet,  muslimer og skeive, tre velorganiserte og oversiktlige miljøer, som alle var identifisert som trusselutsatte forut for angrepene. Hatkriminalitet, voldelig ekstremisme og terror rammer ikke tilfeldig.

Likevel begrenser anbefalingene seg overfor trusselutsatte i risikoreduseringssporet, gjennomgående i PST og politidirektoratets tiltak etter prideterroren så vel som i Ekstremismekommisjonens rapport, fra ingen oppfølging fra sikkerhetsmyndighetene overhode, til å øke dialogen med oss. Et tiltak som sier lite, forplikter lite og som det er vanskelig å måle effekten av.

FRI har invitert ulike ekspertmiljøer for å samtale om viktigheten av strukturert og systematisk oppfølging av kjente risikoutsatte grupper og miljøer i forebyggings- og avvergelsesarbeid. En oppfølging som, i en tid med økende trusler og hets, fremdeles er dypt savnet av skeive trusselutsatte miljøer, to år etter prideterroren.

I samtalen vil vi få “praktikerblikket” på noen av anbefalingene etter prideterroren. Blikk vi mener mangler i Ekstremismekommisjonens rapport, som skal danne grunnlaget for veien videre. Slik praktikerblikket også manglet i Gjørvkommisjonens rapport etter 22. juli.

Er vi dessuten snart der at man kan se for seg flere institusjonaliserte samarbeid? Minoriteter, utsatte og rammede i flere nøkkelroller? I kraft av våre erfaringer, minoritetskompetanse og som bærere av demokratiske verdier, som er truet?

FRI tar samtalen med vårt panel som blant annet består av følgende:
– Roar Thon, fagdirektør i NSM Nasjonal sikkerhetsmyndighet
– Johanne Søfting Borch, genderrådgiver fra Hærstaben i Forsvaret
– Geir Johnny Olsen, nestleder i RVTS Vest – Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
– Viljar Eidsvik, leder Foreningen FRI
– Forebygging v/Oslo politidistrikt (invitert)
– Kultur- og likestillingsdepartementet (invitert)
– Likestilling- og diskrimineringsombudet (invitert)

Mandag 24. juni 2024, klokken 19:00.
Pride House, Oslo Pride  – på Legenes hus kurs- og konferansesenter.
Gratis inngang – åpent for alle.

↓↓↓
Vil du støtte arbeidet for et åpent og inkluderende samfunn, hele året?
FRI fortsetter arbeidet FOR skeives ukrenkelige menneskerettigheter i Norge og i verden, som vi har gjort siden 1950. Og vi vil gjerne ha deg med på laget!
→ Bli medlem: https://stott.foreningenfri.no/medlem
→ Gi en gave: https://stott.foreningenfri.no/

Tid

24. juni 2024 19:00(GMT+02:00)