Pride concert with IncluSing & Q*oir!

søn25juni18:00Pride concert with IncluSing & Q*oir!

Hva

(English below) Velkommen til vår første felles  Pridekonsert , arrangert av IncluSing (FRI Oslo og Viken), og Q*oir (Skeiv Ungdom)

Vi gleder oss til å vise frem hvilke sanger vi har øvd inn dette semesteret. Konserten er gratis!

Begge korene fokuserer sterkt på samhold, og å ha det gøy med sang.

Vi er ikke profesjonelle, men vi elsker det vi driver med

Siden vi anser Pride både som fest og protest kan dere forvente alt fra muntre melodier, kraftfulle tekster, sårbare sanger og lystige sanger!
Konserten skjer på 1-årsdagen for terrorangrepet mot det skeive miljøet, og vi vil selvfølgelig markere dette i løpet av programmet.
Vi vektlegger derimot å feire skeiv glede – vår glede, som er å synge og dele musikken vår med dere

Våre frivillige befinner seg i første etasje, for å åpne dørene for dere kl. 18:00 og vise dere vei til konsertlokalet. Det vil være tilgang til vann gjennom hele arrangementet.

TILGJENGELIGHET:
–  Oslo Pride har innført solsikkeprogrammet slik at du kan synliggjøre det usynlige når du selv ønsker det. Våre frivillige får en rask innføring i hva solsikkemerket betyr slik at de kan gi deg best mulig assistanse dersom du har behov for dette.
–  Bygningen vår er universelt utformet! Inngangen, dører og rullestolvennlig toalettet er alle tilpasset rullestoler, også de større elektriske.
–  Det er toalettene i første etasje, det skal være skilt til dem!
–  Rommets lys kan ikke dimmes, men det er ikke veldig sterkt lys i dette rommet i utgangspunktet.
–  Du kan når som helst forlate lokalet, eller ta en pause dersom du trenger det. Du kan gå frem og tilbake uten at kan du gå ut og ta en pause og komme tilbake når som helst uten at noen stiller spørsmål.
– Du må gjerne ta med fikleleker hvis du trenger det, så lenge de ikke lager mye lyd eller lys som distraherer oss.
–  Hvis du vil komme, men gruer deg, eller du har noen andre spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt med oss! *Facebooksiden til IncluSing, facebooksiden til Q*oir, co-host Ash Ithil Entrena, mail inclusing@friosloviken eller qoir@skeivungdom.no

Det er ikke lenger noen begrensninger når det gjelder Covid, men bruk sunn fornuft og sørg for god håndhygiene.

ARRANGEMENTSREGLER
Vi ønsker at dette arrangementet skal føles trygt og åpent for alle. Rasistiske, homofobe, transfobe, ableistiske eller andre diskriminerende og nedverdigende kommentarer vil ikke bli tolerert.
Vær snill å bruke kjønnsnøytrale pronomen for andre dersom du ikke vet hva de bruker.
Si fra til en av de frivillige dersom du opplever noe ukomfortabelt. De frivillige bruker en stor regnbue-button med «Jeg er frivillig».

————————————————————————-

Welcome to this first ever two-choir  Pride concert , hosted by IncluSing, a choir under Fri Oslo og Viken, and Q*oir, Skeiv Ungdom’s choir!
We are very happy to receive all who want to come in and listen to the songs we have been working on this semester.
This is a free event!

Both choirs are very focused on community, the fun in singing together, having fun, we aren’t professionals but we love what we do
As Pride is both a celebration and a protest, expect all from uplifting melodies, powerful lyrics, vulnerable songs, and cheery tunes!

Our concert happens on the 1-year anniversary of the terror attack against our community, we will of course mark that event as a part of our program. We decided however to put more emphasis on celebrating queer joy – our joy, to sing and share our music with you

Our volunteers will be there to open up the doors for you from 18:00 and lead you to the big room where we will perform at 18:30! Water will be available at all times.

ACCESSIBILITY:
–  Oslo Pride has introduced the sunflower program so that you can make the invisible visible, should you want to. Our volunteers get a quick introduction to what the sunflower mark means so that they can give you the best possible assistance if you need this.
–  Our building is universally designed! The entrance, doors and wheelchair-friendly bathroom are all adapted to wheelchairs, even the bigger electric ones.
–  Toilets are available on the first floor, there will be signs!
–  The room’s lights can’t be dimmed, but this room doesn’t have very strong lights.
–  You may take a break and temporarily leave the room if you need it, no questions asked.
– You may bring your stim toys if that helps you, as long as they don’t make much sound or lights so we don’t get distracted.
–  If you are nervous about coming, or you have any question, you are encouraged to contact the page IncluSing or Q*oir, me directly (written as co-host, Ash Ithil Entrena), or write to inclusing@friosloviken.no or qoir@skeivungdom.no.

There are no more special recommendations as to Covid, but please, do keep up the good hand hygiene and use common sense.

EVENT GUIDELINES / HOUSE RULES:
– We want this space to feel safe and welcoming to everyone. Racist, xenophobic, homophobic, transphobic, ableist or other discriminating or downgrading comments will not be tolerated.
– Please use neutral pronouns for people if you don’t already know what they use.
– Let one of the responsible volunteers know if you experience anything uncomfortable. They will be wearing a big rainbow “Jeg er frivillig” button.

Tid

25. juni 2023 18:00(GMT+02:00)

Finn fram - via google maps