Pride House: Helsetilbudet, og hvordan bidra til rause lokalsamfunn?

ons26juni16:00Pride House: Helsetilbudet, og hvordan bidra til rause lokalsamfunn?

Hva

Velkommen til en samtale på tvers av fylker og kommuner i regionen rundt Oslo om hvordan vi jobbe for å legge til rette for at skeive kan leve hele sine liv der de bor og leve de godt, uten å måtte flytte inn til hovedstaden.

– Innledning v/ Ingun Wik, leder Helsestasjonen for kjønn og seksualitet i Oslo (HKS)

Panelsamtale mellom
– Kristoffer Robin Haug (MDG), fylkestingspolitiker, Akershus;
– Christina Højer Mørkve (H), nestleder hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, Buskerud;
– Håvard Abotnes Osflaten (SV), medlem av Østfold Fylkesting – utvalg for opplæring og næring;
– Emilie Ovnerud (V / Drammen)
– Haakon Veum (H / Bærum);
– Ravn Villtokt (R / Indre Østfold).

Samtalen blir ledet av Marianne GulliMarianne Gulli, FRI Oslo og Viken

Bakgrunn for samtalen:
Skeive opplever fortsatt større levekårsutfordringer og psykisk uhelse, sammenlignet med ikke-skeive. Et hovedfunn fra levekårsundersøkelsen (2021) er at transpersoner rapporterte om betytydelige levekårsutfordringer, sammenlignet med cis-personer – uavhengig av seksuell orientering. Dette skjer i en kontekst der vi paralelt med økt åpenhet ser at den offentlige debatten om våre liv hardner til, hatkriminalitet mot skeive øker og vi opplever fortsatt diskriminering i arbeidslivet, i møte med offentlige tjenester og i det offentlige rom. Noen blant oss har i praksis ikke tilbud på enkelte tjenester, som er tilfelle for helsetilbudet til transpersoner.

Dette er ofte tema som regnes som nasjonal politikk, men vi bor alle i en kommune og lever livene våre der.
Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) er et kommunalt lavterskerskel helsetilbud for alle mellom 0 og 30 år, bosatt i Oslo kommune, med spesialkompetanse på kjønnsidentitet og seksuell identitet. HKS er per dags dato det eneste reelle desentraliserte helsetilbudet til transpersoner, som opererer i tråd med internasjonale behandlingsstandarder og som har tillit til brukergruppen. Dette tilbudet gjør at mange skeive og familier med transpersoner flytter til Oslo, for å kunne stå på venteliste hos HKS.

Vi inviterer derfor til en samtale der vi ser på gode eksempler og snakker om muligheter til å både bygge rausere lokalsamfunn, og kommunale tiltak som trygger skeives rettigheter og levekår
Møtet vil starte med en kort introduksjon av Helsestasjonen for Kjønn og Seksualitet – som eksempel på et kommunalt tiltak som trygger skeives rettigheter og dermed levekår.
Innledningen etterfølges av en samtale mellom fylkespolitikere og kommunale politikere fra Akershus, Buskerud og Østfold.

Vi ønsker blant annet å snakke om:
Hvordan vi lokalt kan bygge opp tiltak som trygger særlig marginaliserte gruppers rettigheter?
Hvordan tiltak rettet mot skeive kan bidra til å unngå fraflytting
Muligheten for interkommunalt samarbeid på tvers av flere kommuner
Hvilken rolle eller ansvar kan fylkeskommunen spille i dette arbeidet?

Onsdag 26. juni 2024 – klokken 16:00.
Pride House, Oslo Pride – i Legenes hus kurs- og konferansesenter, Oslo.
Gratis inngang – åpent for alle.

Velkommen!

Samarbeidsorganisasjoner:
FRI Oslo og Viken, PKI, Skeiv Ungdom

Tid

26. juni 2024 16:00(GMT+02:00)