Raballder Volleyball trening

Raballder Volleyball treningTirsdag, onsdag, fredag og søndag - hele innendørssesongen - august til og med maiTrening avlyst i November pga Korona-pandemi og smitteverntiltak

Hva

Raballder Volleyball-trening er avlyst som følge av Korona-pandemien ut november.

Raballder Volleyball training has been canceled as a result of the Korona pandemic in November.

 

(Scroll down for English??????? version)

Raballder Volleyball er en klubb rettet mot folk som trives i et skeivt og fordomsfritt miljø. De fleste av oss er LHBT ?️‍? i en eller annen form og vi har et mangfoldig miljø med medlemmer fra ca. 20 forskjellige land. Klubbens målsetning er å gi et godt sportslig og sosialt tilbud til sine medlemmer, samt være med på å synliggjøre LHBT personer i idretten i Norge.

Har du lyst til å prøve om dette er noe for deg? Eller er du en erfaren spiller? Velkommen til ny innendørs-sesong! ?

► Tirsdager har vi trening for tre lag: Mix, Herrer Bedrift og Rekrutter. Mix-laget og Herrer Bedrift vil trene sammen på én bane. Rekruttene vil trene på banen ved siden.
Tid/sted: Norges Idrettshøgskole: Sognsveien 220, fra klokken 18:30 til 20:00.

► Onsdager har vi trening for to lag: Herrer 1 og Herrer 2. Hvert lag vil trene på hver sin bane.
Tid/sted: Norges Idrettshøyskole: Sognsveien 220, fra klokken 18:45 til 20:30.

► Fredager og søndager har vi fri spilling for alle. Og ekstra trening på søndager etter behov.
Tid/sted: Nydalen VGS, Nydalsveien 30c – fredager: 19:00-20:30, søndager: 18:00-20:00. Bli med i facebook-gruppa for å følge med på om det blir ekstratreninger.

På grunn av Covid19 er det en del regler vi må følge.

Alle grupper møter opp utendørs og slippes inn samlet i gruppe av en smittevernansvarlige. Vi må derfor møte opp 15 minutter før treningen starter. Alle grupper bes inntil videre om å forlate treningsarealet fem minutter før oppsatt tid.

Les NIHs regler!

Obs! Den raskeste måten å bli med på er gjennom å å lage deg en profil på https://minidrett.no og søke om medlemskap i Raballder Volleyball. Du trenger ikke å betale noe dersom du ombestemmer deg i løpet av den første måneden og ikke blir med likevel. Ellers koster det 200 kr per år i medlemskontingent og 1100 kr per halvår (900 kr for medlemmer av FRI og 750 kr for studenter som betaler for studiene selv) i treningsavgift.

Alle som skal være med på treningene MÅ være forhåndspåmeldt i Spond for å slippe inn. Ta kontakt på e-post – info@raballder.no for mer informasjon eller besøk Raballder Volleyballs facebookside.

Raballder Volleyball er del av FRI i Oslo og Viken. Bli medlem i FRI, støtt frivilligheten og støtt arbeidet som pågår året rundt for et fritt og åpent samfunn fritt for diskriminering. 

(English??????? version)
Raballder Volleyball is a club aimed at people who thrive in a queer and open-minded environment. Most of us are LGBT ?️‍? in one form or another and we have a diverse environment with members from about 20 different countries. The club’s goal is to give our members good sporting and social opportunities, as well as to help to make LGBT people visible in sports in Norway.

Do you want to try if this is something for you? Or maybe you are an experienced player? Welcome to the new indoor season! ?

► On Tuesdays we have training for 3 teams: Mixed, Men’s Company and Recruits. The Mixed team and Men’s Company will train together on one court. The recruits will train on another court.

► On Wednesdays we have training for 2 teams: Men’s 1 and Men’s 2. Each team will train on their court.

► On Fridays and Sundays we have free playing for everyone, and extra training on Sundays if needed.

Due to Covid-19 there are some rules we are required to follow. All groups must meet outside the training facility and are led inside together as a group by an infection control officer. We must therefore show up 15 minutes before the scheduled training time. For the time being, all groups are asked to leave the training area 5 minutes before the end time.

Here you can read NIH’s rules (in Norwegian):

Everyone who wants to participate in the training MUST be pre-registered in Spond to be admitted inside the training facility.

PS. The quickest way to join is to register your personal profile on https://minidrett.no and request to join Raballder Volleyball. You do not need to pay anything in case you change your mind and decide within the first month that you do not want to continue with the training. Otherwise, the cost of the membership is 200 kr annually and the training fee is 1100 kr each half year (900 kr for members of FRI, 750 for students who pay their tuition themselves).

Visit Raballder Volleyballs facebook page for more information, or contact us by e-mail: info@raballder.no


Become a member of FRI  and support the volunteer work in our organization, stand up against discrimination and hate towards lhbtiq-persons in Norway and around the world. 

Tid

Flere arrangement gjennom året (2020)(GMT+02:00)