man22feb17:00man18:00Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold: Rådsmøte

Hva

Eksternt arrangement:

Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune inviterer til rådsmøte 22. februar 2021, kl 17:00-19:00.

Møtet holdes på nett  og er åpent for publikum, dersom du vil delta som observatør kan du melde interesse til marte.skinnerlien@byr.oslo.kommune.no

 

Tid

(Mandag) 17:00 - 18:00