Religionsfrihet for hvem?

tor21april19:00tor21:00Religionsfrihet for hvem?Panelsamtale: friskoler og skeive

Hva

Er religionsfriheten i Norge sterkere for institusjoner enn for individer? Bør vi stille andre krav til livssynsbaserte utdanningsinstitusjoner enn til trossamfunn? Hvor går grensene for hva vi bør akseptere av uforenlige syn mellom religiøse og seksuelle minoriteter?

50 år etter avkriminaliseringen av homofili, kan norske livssynsbaserte friskoler fremdeles forskjellsbehandle skeive ved ansettelse og fremme et livssyn der homofilt samliv blir forstått som en synd. Dette reiser flere dilemma som sjelden har blitt offentlig belyst. Et dilemma oppstår i friskoler når barn /ungdom erkjenner at de har en annen seksuell orientering enn normen i trossamfunnet som driver skolen de er elever i. Kunnskapsdepartementets nye veileder for ansettelser i friskolene fastslår at skoler som drives av et religionssamfunn, har rett til å forskjellsbehandle skeive ved ansettelser når de legger religionssamfunnets syn på seksualitet og samliv til grunn. Denne praksisen bidrar til å formidle til de over 1000 skeive barn og unge som til enhver tid er elever i friskolene at deres seksualitet ikke anerkjennes.

Et annet dilemma oppstår når en privat høgskole som utdanner lærere for offentlig skole med nulltoleranse mot alle former for diskriminering, med aksept fra myndighetene kan drive med friskolenes unntaksrettigheter.

Torsdag 21. april 2022, kl. 19:00 til kl. 21:00
Sal: Berner-kjelleren
Inngang: Gratis

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Høgskolen på Vestlandet inviterer til panelsamtalen på Litteraturhuset i Oslo:

Paneldeltakere:
Kåre Berge, Professor i teologi, UiO
Gunn Vedøy, Professor i pedagogikk, VID høgskole
Halvor Moxnes, Professor i teologi , UiO.
Jan-Erik Sundby, Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund
Jonas Yassin Iversen, Nestleder i Skeivt kristent nettverk og Åpen Kirkegruppe
Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Line Alice Ytrehus, HVL/UiB (ordstyrer)

Tid

21. april 2022 19:00 - 21:00(GMT+02:00)

Arrangementsadresse

Litteraturhuset

Wergelandsveien 29

Other Events

Finn fram - via google maps