Skeiv solidaritetsmarkering på Rådhusplassen

man27juni19:30Skeiv solidaritetsmarkering på Rådhusplassen

Hva

English Below
De skeive organisasjonene inviterer til en felles solidaritetsmarkering på Rådhusplassen mandag 19:30. Kjærlighet og mangfold skal feires, ikke trues til stillhet.
Arrangementet på Rådhusplassen skjer fordi den skeive bevegelsen har et behov for å samles og for å vise at vi står sammen etter de tragiske hendelsene natt til lørdag.
Arrangementet mandag 27. juni skjer på dagen for markeringen av Stonewall-opprøret, som regnes som starten på Pride.
I en uttalelse som ble sendt ut tidligere søndag ettermiddag står det:
«Den skeive bevegelsen favner alle. Vi kjemper for kravet våre naboer, medelever, foreldre, barn og venner har på fullverdige, trygge liv. Vi kjemper for et samfunn der idealene vi setter oss blir virkelighet. Vi har et valg i hvordan vi skal svare dette angrepet. Vi tar et felles og individuelt ansvar for å bekjempe homofobi, transfobi, rasisme, bifobi og funkofobi. Vi anmoder alle til å søke og dyrke våre felles arenaer, styrke fellesskapene som kan gi oss det samholdet som er og vil være viktig i fremtiden.»
På arrangementet vil de ulike skeive organisasjonene holde appell. Det vil bli et minutts stillhet. Det vil bli artister som representerer bevegelsen.
Alle er hjertelig velkomne.
Politiet har gitt tillatelse til arrangementet og står for sikkerheten på Rådhusplassen. Oslo Kommune har lagt til rette for arrangementet, som vil være universelt utformet og rusfritt.
Alle som ønsker å komme oppfordres til å ta med parolene og flaggene og fargene de ville hatt i paraden som ble avlyst.
Markeringen blir tegnspråktolket.
Mer informasjon følger!

English:
The queer organisations are inviting everyone to a gathering for solidarity at the City Hall Square, Monday at 19:30. Love and diversity are to be celebrated, not threatened into silence.
The event at City Hall Square will take place because the queer movement needs to gather and to show that we are standing together after the tragic events the night before Saturday. The event will take place on the 27th of June, the anniversary of the Stonewall uprising, which is considered the beginning of the Pride movement.
A statement released earlier on Sunday states that:
«The queer movement houses everyone. We fight for the rights our neighbours, fellow students, parents, children, and friends have to lead full lives of dignity and safety. We fight for a society in which the ideals we put forth become reality. We have a choice in how to respond to this attack. We have a common and individual responsibility to fight homophobia, transphobia, biphobia, and ableism. We encourage everyone to seek out and nurture our common spaces, and to strengthen those communities that provide unity, which is and will continue to be important in the future.»
At this event, the queer organisations will make appeals. There will be a minute of silence. There will be artists representing the movement.
Everyone is welcome.
The police will allow this event to take place, and are responsible for security at the City Hall Square. Oslo Municipality will facilitate the event, which will be accessible and free of alcohol and other substances.
Anyone who wishes to attend, is encouraged to bring any slogan posters, flags, and colours they would have brought to the parade that was cancelled.
The event will be sign language interpreted (in Norwegian).

Tid

27. juni 2022 19:30(GMT+02:00)

Arrangementsadresse

Rådhusplassen

Rådhusplassen, 0160 Oslo

Other Events

Rådhusplassen

Finn fram - via google maps