Skeive møteplasser - Inkluderende ekskludering?

man20juni13:00Skeive møteplasser - Inkluderende ekskludering?Oslo Pride - Pride House

Hva

Skeive møteplasser: inkluderende ekskludering? // Queer spaces: inclusive exclusion?

——(English below)——–

I denne panelsamtalen ønsker Regnbuevenn å utforske hvordan skeive møteplasser både inkluderer og ekskluderer.

Regnbuevenn har invitert personer som har forskjellige erfaringer på feltet gjennom å utvikle – rekruttere deltakere – skape trivsel – og generelt drifte skeive møteplasser.

Hva defineres som en skeiv møteplass? Hvem er det som dukker opp på disse møteplassene, og hva gjør vi for å nå ut til de som ikke deltar? Hvem ekskluderer vi gjennom møteplassene vi tilbyr?

Hvordan kan vi som skeive organisasjoner sørge for å tilby et fellesskap som omfatter flere forskjellige behov? Hva kan vi som tilbyr skeive møteplasser gjøre bedre?

Paneldeltakere:
Isak Bradley (PKI)
Aleks Gosto (Skeiv Verden)
Carina Carlsen (PUST UT)
John Earheart (Bamseklubben)
Omar Orhan Akhtar (Salam)
Arrangementet finner sted i Labratoriet i 3. etg.
TILGJENGELIGHET: tilgang på heis til 3. etg fra bakgård og trinnfri adgang til rommet. HC-toalett ved heis i samme etasje.
Arrangementet vil foregå på norsk.

—–ENGLISH——
In this panel discussion we want to explore how queer spaces both include and exclude.

We have invited people with different experiences in the field, through developing – recruiting participants – creating well-being – and generally operating queer meeting places.

What is as a queer space? Who shows up to these spaces, and what do we do to reach out to those who don’t attend? Who do we exclude through the queer spaces we offer? How can we as queer organizations ensure that we are offering a community that encompasses several different needs? What can we, as facilitators for queer meeting places do better?

The event takes place in Labratoriet on the 3rd floor.

ACCESSIBILITY: elevator access to the 3rd floor from the backyard and stepless access to the room. HC toilet by lift on the same floor.
The discussion will be in Norwegian.

Panelists:
Isak Bradley (PKI)
Aleks Gosto (Skeiv Verden)
Carina Carlsen (PUST UT)
John Earheart (Bamseklubben)
Omar Orhan Akhtar (Salam)

 

OM Regnbuevenn:

Hvis du bor i Oslo byr vi på Regnbuebesøk, mens Regnbuetelefonen er til for hele Norge:

Tilbudene lages i samarbeid av Den Norske Bamseklubben, Forbundet for Transpersoner i Norge, Hiv Norge, Skeiv Verden og FRI Oslo og Viken.

Sammen kaller vi oss regnbuevennene – og vi samarbeider om å skape Regnbuebesøk og Regnbuetelefonen for å motvirke isolasjon og ensomhet blant lhbti+personer og personer som lever med hiv gjennom å skape positiv sosial kontakt mellom mennesker.

Tid

20. juni 2022 13:00(GMT+02:00)