Skeive samtaler nr. 1 - 2023: Om pride-tema

ons15feb18:00Skeive samtaler nr. 1 - 2023: Om pride-tema

Hva

▬ Info in English, scroll down ▬
Finner sammen: Skeiv Verden, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og FRI – foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold inviterer vinteren og våren 2023 til er en ny arrangementsrekke ved navn Skeive samtaler.

Målet med Skeive samtaler er å finne sammen, snakke om vanskelige spørsmål som har potensial til å splitte det skeive miljøet, slik at vi står bedre rustet til å motstå splittelse, som jo er hva konservative og mørke krefter prøver å presse homolobbyen og det skeive miljøet mot.

Skeiv Verden, PKI og FRI inviterer alle som er interessert med inn i samtalene.

► Onsdag 15. februar klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 1.
Om tema for Pride i Norge – om ønsket effekt av og påvirkning på det. I samtalen spør vi hvordan prosessen rundt valg av nasjonalt pride-tema er, hvordan det påvirker skeive aktører og organisasjoner, hvem som bestemmer det og hvordan prosessen bør være i framtiden.

Bassel Hatoum, leder av Skeiv Verden, Isak Bradley, leder av Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og Inge Alexander Gjestvang, leder av FRI – foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold, samtaler og diskuterer spørsmålene.

Samtalen ledes av Hasti Hamidi.

Arrangementene i Skeive samtaler-rekken finner sted på Sentralen i Oslo én gang i måneden til og med mai, før Oslo Pride inntar hovedstaden den siste uken i juni (NB! Pride-parade 1. juli)

Skeive samtaler vil streames og/eller tilgjengeliggjøres digitalt i ettertid.

Skeive samtaler foregår på norsk og blir tegnspråktolket.

Finn gjerne veien via facebook-arrangementet!

► Kommende Skeive samtaler:
Onsdag 15. mars klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 2.
Om politiet, pride og den skeive bevegelsen. I lys av skytingen 25. juni, den generelle tilliten til politiet blant skeive og tidligere samtaler om tema – hvordan skal det skeive miljøet stille seg til deltakelse av politiet under Pride? Og hvordan kommer vi oss videre? Hvordan kan tillit bygges opp der den er lav?

Onsdag 26. april klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 3.
Om tilgjengelighet og skeive arrangement. Funksjonsfrisk er normen i samfunnet som preger alle arrangement. Hva er status i det skeive miljøet på feltet, hvilke utfordringer finnes og hvordan skal de løses?

Onsdag 24. mai klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 4.
Om den skeive bevegelsens forhold til arbeidslivet, penger og samfunnet – når vinner vi?

▬ INFO IN ENGLISH ▬

The Queer rights organizations find together: Skeiv Verden (Queer World), POGI – Patient organization for gender incongruence and FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity invites you during the winter and spring of 2023 to a new series of events called Queer Conversations.

The goal of Queer Conversations is to find together, talk about difficult issues that have the potential to divide the queer community, so that we are better equipped to resist division, which is what conservative and dark forces are trying to push the queer community to do.

Skeiv Verden, PKI and FRI invite everyone who is interested to join the conversations as audience.

► Wednesday 15 February at 18:00, Sentralen: Queer conversations no. 1.

Tha talk will be about the theme of Pride in Norway – about the desired effect of, and influence on it. In the conversation, we ask what the process around choosing a national pride theme is like, how it affects queer organizations, who decides it and how the process should be in the future.

Bassel Hatoum, head of Skeiv Verden, Isak Bradley, head of POGI (PKI) and Inge Alexander Gjestvang, head of FRI discuss the questions.

The conversation is led by Hasti Hamidi.

The events take place at Sentralen in Oslo once a month up to and including May, before Oslo Pride takes over the capital in the last week of June (NB! Pride parade on 1 July).

The event will be streamed and/or made available digitally afterwards.

«Queer conversations» will be held in in Norwegian and there will be a sign language interpreter.

Tid

15. feb 2023 18:00(GMT+02:00)