Skeive samtaler nr. 3 - 2023: Om tilgjengelighet og skeive arrangement

ons26april18:00ons19:30Skeive samtaler nr. 3 - 2023: Om tilgjengelighet og skeive arrangementPå Sentralen: FRI, Skeiv Verden og PKI inviterer

Hva

▬ Info in English, scroll down  ▬
Skeiv Verden, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og FRI – foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold inviterer vinteren og våren 2023 til er en arrangementsrekke ved navn Skeive samtaler.
Målet med Skeive samtaler er å finne sammen, snakke om vanskelige spørsmål som har potensial til å splitte det skeive miljøet, slik at vi står bedre rustet til å motstå splittelse, som jo er hva konservative og mørke krefter prøver å presse homolobbyen og det skeive miljøet mot.
Skeiv Verden, PKI og FRI inviterer alle som er interessert med inn i samtalene.
Opptak tilgjengeliggjøres i etterkant.
► Om samtale nummer 3:
Ikke-funksjonshemmet er normen i samfunnet som preger alle arrangement. Hva er status i det skeive miljøet på feltet, hvilke utfordringer finnes og hvordan skal de løses? Videre vil vi i samtalen ta opp og snakke om:
– Hva kan funksjonshemmede oppleve som hindrer/barrierer for deltakelse på skeive arenaer?
– Og hva kan muliggjøre deltakelse?
– Hvilke utfordringer møter doble og triple minoriteter?
– Å ha en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan være så mangt – noen er synlige, noen er ikke synlige, og det kan være stor variasjon i tilretteleggingsbehov. Hva kan være fallgruver/lett å glemme når man skal tilrettelegge for et variert publikum?
– Hvordan kan det skeive miljøet bli bedre til å tilrettelegge og inkludere?
– Har panelistene noen eksempler på best practice?
Panel:
– Ihra Lill Scharning – kunstner
– Mirnesa Balagi – sentralstyremedlem FRI
– Omar Orhan Akhtar – nestleder Skeiv Verden
– Jenny Skavdal, administrativ leder i Oslo Pride
Ordstyrer:
– Nora Thunem – helserådgiver Unge Funksjonshemmede
► Finn fram:
Onsdag 26. april klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 3:
Adresse/inngang – Sentralen:
Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3,
Heis i hovedinngang til tredje etasje.
Rom: Forstanderskapssalen.
Gratis inngang.
► Tegnspråktolk/stream
Tegnspråktolk er bestilt, men ikke bekreftet.
Lenke til stream kommer og opptak vil bli tilgjengeliggjort på nett i etterkant.
► Samtalen foregår på norsk.
Kommende samtale (siste i rekken på våren):
Onsdag 24. mai klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 4.
Om den skeive bevegelsens forhold til arbeidslivet, penger og samfunnet – når vinner vi?
Tidligere Skeive samtaler:
Onsdag 15. februar klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 1.
Om tema for Pride i Norge – om ønsket effekt av og påvirkning på det. I samtalen spør vi hvordan prosessen rundt valg av nasjonalt pride-tema er, hvordan det påvirker skeive aktører og organisasjoner, hvem som bestemmer det og hvordan prosessen bør være i framtiden.
Onsdag 15. mars klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 2.
Om politiet, pride og den skeive bevegelsen. I lys av skytingen 25. juni, den generelle tilliten til politiet blant skeive og tidligere samtaler om tema – hvordan skal det skeive miljøet stille seg til deltakelse av politiet under Pride? Og hvordan kommer vi oss videre? Hvordan kan tillit bygges opp der den er lav?
▬ INFO IN ENGLISH ▬
The Queer rights organizations find together: Skeiv Verden (Queer World), POGI – Patient organization for gender incongruence and FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity invites you during the winter and spring of 2023 to a new series of events called Queer Conversations.
The goal of Queer Conversations is to find together, talk about difficult issues that have the potential to divide the queer community, so that we are better equipped to resist division, which is what conservative and dark forces are trying to push the queer community to do.
Skeiv Verden, PKI and FRI invite everyone who is interested to join the conversations as audience.
► Wednesday 26 April at 18:00, Sentralen: Queer conversations no. 3.
About availability and queer movement. What is the status on this issue in the queer movement, what challenges exist and how should they be solved?
Theese questions and more are on the agenda for this Queer conversation.
Panel:
– Ihra Lill Scharning – artist
– Mirnesa Balagi – board member FRI
– Omar Orhan Akhtar – 2. chair person Skeiv Verden
– Jenny Skavdal, Oslo Pride
Moderator:
– Nora Thunem – Unge Funksjonshemmede
►Find your
Address/entrance – Sentralen:
Øvre Slottsgate 3, Oslo.
Lift or stairs to floor3.
Room: Forstanderskapssalen.
Free entrance.
► Sign language interpreter is ordered, but not confirmed.
► The event will be streamed (linkt TBA) and recording will be made available online afterwards.
► «Queer conversations» will be held in in Norwegian

Tid

26. april 2023 18:00 - 19:30(GMT+02:00)