Skeive samtaler nr. 4 - 2023: Den skeive bevegelsen - penger, pride og samfunnet

ons24mai18:00ons19:30Skeive samtaler nr. 4 - 2023: Den skeive bevegelsen - penger, pride og samfunnet

Hva

▬ Info in English, scroll down ▬
Finner sammen: Skeiv Verden, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og FRI – foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold inviterer vinteren og våren 2023 til er en arrangementsrekke ved navn Skeive samtaler.

Målet med Skeive samtaler er å finne sammen, snakke om vanskelige spørsmål som har potensial til å splitte det skeive miljøet, slik at vi står bedre rustet til å motstå splittelse, som jo er hva konservative og mørke krefter prøver å presse homolobbyen og det skeive miljøet mot.
Skeiv Verden, PKI og FRI inviterer alle som er interessert med inn i samtalene.

► Onsdag 24. mai klokken 18:00, Sentralen: Skeive samtaler nr. 4: Den skeive bevegelsen – penger, pride og samfunnet

Samtalen skal dreies rundt kommersialitet, partnerskap, sponsing, rosavasking – om kommersielle aspekter osv.

Hvilke krav stiller vi som skeive organisasjoner til kommersielle partnere?
Er det forskjell på spons og partnerskap?
Folk bruker mye tid av livene sine på jobben – hvordan skal man jobbe med arbeidslivet, hvis man skal det?
Dette og mer er spørsmål som stilles i samtalen.

Panel:
Bassel Hatoum – leder Skeiv Verden
Isak Bradley – leder PKI
Inge Alexander Gjestvang – leder FRI
Dan Bjørke – leder Oslo Pride
Ordstyrer: Hasti Hamidi.

Finn fram:
Adresse/inngang – Sentralen:
Publikumsinngang i Øvre Slottsgate 3,
Rom: Kronesalen.
Ta heis eller trapp til etasje 4+. Ta trapp fra Galleriet til femte etasje.
Rullestoladkomst via takterrassen i femte etasje.
Gratis inngang.
Tegnspråktolk/stream
Tegnspråktolk er bestilt, men ikke bekreftet.
Lenke til stream kommer og opptak vil bli tilgjengeliggjort på nett i etterkant.
Samtalen foregår på norsk.

▬ INFO IN ENGLISH ▬

The Queer rights organizations find together: Skeiv Verden (Queer World), POGI – Patient organization for gender incongruence and FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity invites you during the winter and spring of 2023 to a new series of events called Queer Conversations.
The goal of Queer Conversations is to find together, talk about difficult issues that have the potential to divide the queer community, so that we are better equipped to resist division, which is what conservative and dark forces are trying to push the queer community to do.
Skeiv Verden, PKI and FRI invite everyone who is interested to join the conversations as audience.

► Wednesday 24 May at 18:00, Sentralen: Queer conversations no. 4.
The conversation will revolve around commerciality, partnership, sponsorship, pinkwashing – about commercial aspects and the queer movement..
What requirements come into play when queer organizations work with commercial partners?
Is there a difference between sponsorship and partnership?
These and more are questions that are asked in the conversation.

Panel:
Bassel Hatoum – leder Skeiv Verden
Isak Bradley – leder PKI
Inge Alexander Gjestvang – leder FRI
Dan Bjørke – leder Oslo Pride
Moderator: Hasti Hamidi.

Availability:
Address/entrance – Sentralen:
Øvre Slottsgate 3, Oslo.
Room: Kronesalen.
Elevator: Floor 4+. Stairs from the Gallery to the fifth floor.
Wheelchair access via the roof terrace on the fifth floor.
Free entrance.
Sign language interpreter is ordered, but not confirmed.
The event will be streamed (linkt TBA) and recording will be made available online afterwards.
«Queer conversations» will be held in in Norwegian.

Tid

24. mai 2023 18:00 - 19:30(GMT+02:00)