Stoltheit og fordom

tor03feb(feb 3)00:00lør23april(april 23)23:59Stoltheit og fordomSkeive forteljingar frå samlinga (3. februar–23. april 2022)

Hva

Utstillinga «Stoltheit og fordom. Skeive forteljingar frå samlinga» inngår i Nasjonalbiblioteket si omfattande markering av skeivt kulturår 2022.

3. februar 2022 – 23. april 2022.
Nasjonalbiblioteket, Solli plass i Oslo.
Gratis inngang.

Fram til 1972 var det forbod mot seksuell omgang mellom menn i Noreg. Kvinners seksualitet var ikkje ein gong nemnd i loven. Sjølv om forbodet i liten grad vart handheva, særleg etter andre verdskrigen, var loven med på å legitimere negative haldningar til likekjønna kjærleik og seksualitet i samfunnet.

At vi i år kan feire jubileum for retten til å elske kven vi vil, og at vi kan leve ut kjønnet vårt som vi vil, er resultat av kampar på ulike arenaer. Ofte har det vore usemje om mål og middel, strategiar og språk. Slik er det framleis.

Stoltheit og fordom gir innblikk i skeive frigjeringskampar og levde skeive liv i Noreg gjennom materiale frå Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet. Samlingane er ofte ikkje merka med omgrep som homofil, lesbisk, bifil eller transperson, og skeive forteljingar dukkar opp på mange og uventa plassar.

Tid

3. feb 2022 00:00 - 23. april 2022 23:59(GMT+02:00)