Stopp kuttene! Transhelse nå! Beskytt transungdom!

fre26april17:00Stopp kuttene! Transhelse nå! Beskytt transungdom!Demo på regnbueplassen i Oslo

Hva

Fredag 26. april klokken 17:00 i Oslo: Skeiv Verden, Skeiv Ungdom, PKI og FRI går sammen og demonstrerer mot helsemyndighetenes innstramming i behandlingstilbudet for unge transpersoner.

Kortversjonen:

Når en gruppe i samfunnet blir utsatt for angrep, angår det oss alle. Vi vil ha et samfunn der alle kan leve gode og trygge liv som seg selv.

Vi mener beslutningen om at behandling for unge transpersoner nå skal regnes som «utprøvende» er tatt bak lukkede dører, at definisjonsendringen er i strid med forskning på feltet, og at avgjørelsen ble tatt uten at brukerorganisasjonene fikk sagt sitt.

Møt opp for å si tydelig fra at vi ønsker et verdig behandlingstilbud transpersoner, som er individualisert, kunnskapsbasert og som drives av erfarne behandlere med relevant kunnskap og i tråd med internasjonale anbefalinger.

Vi ber nå vår nye helseminister Jan Christian Vestre og Helsedirektoratet om å komme på banen, støtte de av oss som trenger et verdig helsetilbud mest, og reversere endringene i behandlingstilbudet til transungdom.

Sted: Regnbueplassen i Oslo.
Appellanter: TBA

// Mer bakgrunn //
«Fagdirektørene i de regionale helseforetakene støtter Statens Undersøkelseskommisjon for Helse- og Omsorgstjenesters (UKOMs) vurdering om at pubertetsutsettende behandling og hormonell og kirurgisk kjønnsbekreftende behandling for barn og unge faller inn under definisjonen av utprøvende behandling.» (Utdrag fra interregionalt fagdirektørmøte)

Dette innebærer en definisjonsendring og en innstramming i behandlingstilbudet for unge transpersoner, fordi, og som Helsedirektoratet slår fast: Utprøvende behandling skal som hovedregel tilbys gjennom kliniske studier.

Vi mener beslutningen om å regne behandling for barn og unge som utprøvende er tatt bak lukkede dører, at definisjonsendringen er i strid med forskning på feltet, og avgjørelsen ble tatt uten at brukerorganisasjonene fikk sagt sitt.

Rapporten fra UKOM, som brukes som grunnlag for fagdirektørenes avgjørelse, er sterkt kritisert både internasjonalt og nasjonalt.
Vi har tidligere vist hvordan UKOMs rapport “Pasientsikkerhet for barn og unge med kjønnsinkongruens” på flere vis ikke har god nok kvalitet og er basert på et tynt kunnskapsgrunnlag.

Som vi tidligere har innvendt, UKOM-rapporten bærer preg av feil, manglende kontekst eller informasjon, manglende vekting av de faggrunnlag som finnes, emosjonelt ladet terminologi, manglende/selektiv bruk av referanser og kilder, anbefalinger i strid med nasjonale og internasjonale standarder, manglende inkludering av representanter for målgruppen og deres foresatte i arbeidet med rapporten, samt manglende bruk av innspill fra majoriteten av aktørene Ukom møtte med.

Les vår kommentar og klage på UKOM-rapporten her!

Vi ber nå vår nye helseminister Jan Christian Vestre og Helsedirektoratet om å komme på banen, støtte de av oss som trenger et verdig helsetilbud mest, og reversere endringen i behandlingstilbudet til transungdom.

For – barn og unge med kjønnsinkongruens og deres nærstående har rett til å bli hørt i avgjørelser som gjelder egne liv, og egen helse.
Innstrammingene i behandlingstilbudet som nå skjer, er nok et angrep på transpersoner og deres nærstående.

Bli med på demonstrasjon på fredag!
Stopp kuttene!
Transhelse nå!
Beskytt transungdom!

Tid

26. april 2024 17:00(GMT+02:00)