Dette er et gjentakende arrangement

T-kafe - Trans på tirsdag

tir06okt18:00tir20:00T-kafe - Trans på tirsdag

T-kafe - Trans på tirsdag

Hva

T-kafe – Trans på tirsdag er en nettbasert møteplass for alle som er trans eller som lurer på om de er trans.

Vi møtes hver 1. og 3. tirsdag i måneden på Zoom fra klokken 18:00 – 20:00. Følg linken, du kan bruke nettleser eller laste ned zoom.

Hos oss er alle velkommen uavhenging av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, transisjon, hudfarge, funksjonsnivå, livssyn og seksuell orientering.

Hos oss kan du møte andre i samme eller lignende situasjon for å snakke om kjønn eller helt andre ting.

Blir vi mange deltagere deler vi oss opp i undergrupper. Undergruppene lager vi i felleskap og de kan være basert på interesser, språk, alder eller lignende.

Alle kan delta samme hvor de er, de språkene som brukes mest er norsk, svensk og engelsk. Vi kan bistå med å finne tolk om du snakker et annet språk.

Dette er en tryggere møteplass uten transfobi, homofobi, bifobi, funkofobi, rasisme og andre diskrimineringsgrunnlag. Vi tar felles ansvar for å være greie, lytte til hverandre og tilby kunnskap som bidrar til å gjøre dette til en tryggere møteplass.

Har du spørsmål kan du sende mail til Luca@foreningenfri.no

T-kafe drives av FRI i Oslo og Viken. Bli medlem i FRI, støtt frivilligheten og støtt arbeidet som pågår året rundt for et fritt og åpent samfunn fritt for diskriminering.

——————————-

Welcome to T-cafe – TransTuesday

an online meeting place for anyone who is trans or gender non confirming.

We meet every 1st and 3rd Tuesday of the month on Zoom from 18:00 – 20:00. Follow the link, you can use the browser or download the zoom app.

Everyone is welcome, regardless of gender identity, gender expression, transition, race, function, religion and sexual orientation.

>Here you can meet others in the same or similar situation to talk about gender or other things.

If we are many participants, we divide into subgroups. We create the subgroups together and they can be based on interests, language, age or the like.
Everyone can participate no matter where they are, the languages most used are Norwegian, Swedish and English. We can help out finding translators for other languages.

This is a safer meeting place without transphobia, homophobia, biphobia, ableism, racism and other form of discrimination. We take joint responsibility for being fair, educate and listen to each other.

Contact luca@foreningefri.no for any questions.

Become a member of FRI and support the volunteer work in our organization, stand up against discrimination and hate towards lhbtiq-persons in Norway and around the world.

Tid

(Tirsdag) 18:00 - 20:00

Arrangement av

FRI Oslo og Viken

hei@friosloviken.no

Learn More

Virtual Event Details

Event has already taken place!