Tur med bål og nyttårsbad!

søn16jan12:00søn23:50Tur med bål og nyttårsbad!Skeivt studentforum

Hva

(English below)
Bli med Skeivt studentforum på tur til Bygdøy, med bål og valgfritt nyttårsbad etterpå. Denne gangen blir det en lett hyggelig tur i skogen ved Huk. Oppmøte på Nationaltheateret bussstopp kl. 12 søndag 16. januar.

Om noen har spørsmål eller behov for tilrettelegging er det bare å ta kontakt med oss her på facebook. Om du vil møte oss et annet sted så gjerne send oss melding om det. Om du ikke finner oss kan du ringe 99379220.

Selv om vi hovedsakelig er for studenter er vi også åpne for andre i liknende livsstadier eller nær typisk studentalder.

Og helt til slutt – noen arrangementsregler, sånn at vi alle har det bra sammen!:
– Følg anbefalinger for smittevern: hold avstand, bruk munnbind på kollektivtransport og ha god håndhygiene.
– Respekter hverandre: Dette innebærer å respektere alles komfortsoner, pronomen, seksuell/romantisk orientering, kjønnsidentitet- og uttrykk, etnisitet, rase, funksjonsevne osv. Dersom du ikke vet hvilke pronomen en person bruker, bruk kjønnsnøytrale pronomen (f.eks. hen eller de) inntil videre.
– Personer som deltar på arrangementene våre og trakasserer eller på andre måter opptrer upassende overfor andre vil bli spurt om å forlate stedet.
– Spør om samtykke før du tar bilder av andre og legger de ut på nettet. Det er ikke sikkert vedkommende er komfortabel med det.
– Styremedlemmene i Skeivt studentforum er her for deg dersom du lurer på noe, legger merke til noe bekymringsverdig eller har andre negative opplevelser i forbindelse med arrangementene våre.

ENGLISH:
Join Queer Student Forum on a hiking trip in the forest of Huk, Bygdøy, with fellow queers for good company! This time the hike will be quite light and cozy, with a bonfire after. Those who want can also join for a swim in the sea there after walking. Meet up at Nationaltheateret bus stop at noon Sunday the 16th of January if you want to join.
Hope to see you there!
If anyone has questions don’t hesitate to send us a message here on facebook. If you would like to meet us somewhere else, please send us a message about that so we can know to find you. If you can’t find us you could also call 99379220.
While we are mainly for students, we also welcome other people in similar life stage or student-typical age.
And finally – some event rules to make the evening a positive experience for all of us!:
– Follow recommendations for minimizing the spread of COVID-19: keep distance, use a mask on public transport and have good hand hygiene.
– Respect each other: That includes respecting other’s personal space, pronouns, sexual/romantic orientation, gender identity and -expression, ethnicity, race, disabilities etc. If you don’t know someone’s pronouns, use gender-neutral ones (e.g., they/them) unless you know otherwise.
– Anyone who attends our events and harass or otherwise disrespect others will be asked to leave.
– Ask before you take pictures of others and post them online. They might not be comfortable with that.
– The board members of Queer Student Forum are there for you if you have any concerns or experience something that makes you feel unsafe. Se mindre

Tid

16. jan 2022 12:00 - 23:50(GMT+02:00)