Webinar: Seksualitet og møter med eldreomsorg

ons24mars10:00ons12:00Webinar: Seksualitet og møter med eldreomsorg

Hva

Velkomment til åpent webinar for helsepersonell i hele Norge.

Hvordan opplever eldre skeive møter med eldreomsorg? Hvilken kunnskap finnes om seksualitet blant helsepersonell i eldreomsorgen – og hvordan kan helsepersonell rustes bedre gjennom helsefaglig utdanning og etterutdanning?

Webinaret er åpent for alle som er interessert, men krever påmelding. Zoom-påmelding:
https://zoom.us/webinar/register/WN_8gCSrPoxSNChmZ3OuWw6fQ

Program og innledere:
► Anna Siverskog, fil dr i äldre och åldrande. Forskare och lektor vid Hälsohögskolan, Jönköping: «Tystnad och strategier. Äldre lhbtq-personers erfarenheter av äldreomsorg.»
Anna Siverskog, underviser ved Socionomprogrammet ved Jønkøpings universitet og gjør et postdok-prosjekt på avdeling for sosialt arbeid. Hennes forskningsintresser handler om kjønn, alder, seksualitet, livsløp og makt, med en særlig interesse for LHBTQ-aldring. I avhandlingsprojektet «Queera livslopp – Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld» gjorde hun livsfortellingsintervju med lhbtq-personer født mellom 1922 og 1950.

► Gerd Hilde Lunde, universitetslektor ved fakultet for helsevitenskap, Oslo Met – Storbyuniversitetet.
Innleder om elsepersonell og temaet seksuell helse: Hva mener studentene at de har kunnskap om, og hvilken holdning har de til å arbeide med temaet seksuell helse?
Lunde er utdannet vernepleier fra 1986. Hovedfag i helsefag, fra universitetet i Oslo (UIO) fra 2007. I de senere årene har hun arbeidet mye med e-læring, og etablerte det 10-poengs heldigitale kurset «Seksuell helse og seksualitetsundervisning» VUNDS6100 https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-seksualitetsundervisning og ledet en samlingsbasert utdanning i «Sexologi og funksjonshemming» VSEX7100, 15 studiepoeng https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/sexologi-funksjonshemming. Utdanningen kjøres en gang i året. Se publikasjoner.

Kortere innledninger:
► Prosjektet «Trenger vi å snakke om det?», USHT Innlandet og Likestillingssenteret: Seksualitet, sykdom, nedsatt funksjonsevne og palliasjon i møte med helse- og omsorgsvesenet.
► Janne Bromseth, Skeiv kunnskap, Fri Oslo Viken: Erfaringer fra Skeiv kunnskaps arbeid i eldreomsorgen om skeiv aldring og personsentrert omsorg.

Webinaret er del av prosjektet “Bedre seksuell helse for alle over 60”. I prosjektet utvikler Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, Foreningen FRI og Sex og Politikk fra 2020 til 2023 en nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen hos 60+-befolkningen. ​​Prosjektet er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet. Målgrupper for prosjektet er eldre og helsepersonell som møter eldre.

Webinaret er åpent for alle som er interessert, men krever påmelding. Meld deg på her:
https://zoom.us/webinar/register/WN_8gCSrPoxSNChmZ3OuWw6fQ

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Tid

24. mars 2021 10:00 - 12:00(GMT+02:00)